Otwarte konkursy ofert - pożytek publiczny

Grupa:

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej - nieodpłatna pomoc prawna 2019

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - nieodpłatna pomoc prawna 2019

z zakresu prowadzenia punktów na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku

Wolontariusz Roku 2018

Zarządzenie nr 0050.1580.2018.VII w sprawie ogłoszenia konkursu o tytuł "Wolontariusza Roku"

Jeleniogórzanin bez barier edycja 2018

Zarządzenie nr 0050.1581.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 12.09.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu o tytuł "Jeleniogórzanina bez barier"

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie nr 0050.1510.2018.VII w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 22 maja 2018 roku na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kult

Zarządzenie nr 0050.1461.2018.VII w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 16 kwietnia 2018

Zarządzenie nr 0050.1461.2018.VII w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 16 kwietnia 2018 roku na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Jelenia Góra w 2018 roku.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieście Jelenia Góra

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieści Jelenia Góra w 2018 roku.

Zarządzenie Nr 0050.1437.2018.VII w sprawie powołania Komisji Konkursowej 09.05.2018

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niep

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej 16.04.2018

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej (16.04.2018)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 rok zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych 04.2018

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych (16.04.2018)

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Jelenia Góra.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 6 lutego 2018 roku na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w mieście Jelenia Góra w 2018 roku

Zarządzenie nr 0050.1363.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 6 lutego 2018 roku na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w mieście Jelenia Góra w 2018 roku.

Otwarty konkurs ofert na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie nr 0050.1351.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 13.03.2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom działalności pożytku publicznego.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 6 lutego 2018 roku na realizację zadań publicznych Miasta Jelenia Góra w 2018 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Zarządzenie Nr 0050.1354.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 6 lutego 2018 roku na realizację zadań publicznych Miasta Jelenia Góra w 2018 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Powołanie komisji konkursowych w mieście Jelenia Góra w 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.1333.2018.VII PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w konkursach na realizację zadań publicznych z zakresu kultury oraz turystyki i krajoznawstwa w mieście Jelenia Góra w 2018 roku

Otwarty konkurs ofert oraz zaproszenie do pracach komisji konkursowej [02.2018]

Ogłoszenia: otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pracach komisji konkursowej ds. oceny ofert, w związku z ogłoszeniem w dn. 15.02.2018 r. otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej - z zakresu turystyki i krajoznawstwa w mieście Jelenia Góra w 2018 r.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w mieście Jelenia Góra w 2018 roku.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w mieście Jelenia Góra w 2018 roku.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej - z zakresu kultury w mieście Jelenia Góra w 2018 r.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w mieście Jelenia Góra w roku 2018

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w mieście Jelenia Góra w 2018 roku.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

Zarządzenie nr 0050.1265.2017.VII w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 17 listopada 2017 roku na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście Jelenia Góra w 2018 roku

Konkurs z zakresu ochrony zdrowia- zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi Listopad 2017

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza konkurs ofert z zakresu ochrony zdrowia - zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na 2018

zarządzenie nr 0050.1233.2017.VII w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 23 października 2017

Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta na realizację zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w roku 2018

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta na realizację zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Mieście Jelenia Góra skierowany do k

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście Jelenia Góra w 2018 roku

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieści Jelenia Góra w 2018 roku.

Otwarty konkurs Program profilaktyki i korekcji wzroku u dzieci 2017

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku "Programu profilaktyki i korekcji wzroku u dzieci"

Oferty otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia organizacji pozarządowych UMWD

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza do zapoznania się z ofertą otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony zdrowia - zwalczanie narkomanii 2017

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 5 czerwca 2017 w zakresie ochrony zdrowia - zwalczanie narkomanii

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi 2017

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 17 maja 2017 roku w zakresie ochrony zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi na zadanie - wypoczynek

Otwarty konkurs ofert na realizację prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku.

Strony

 

Kalendarz FB