Otwarte konkursy ofert - pożytek publiczny

Grupa:

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na 2018

zarządzenie nr 0050.1233.2017.VII w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 23 października 2017

Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta na realizację zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w roku 2018

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta na realizację zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Mieście Jelenia Góra skierowany do k

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście Jelenia Góra w 2018 roku

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieści Jelenia Góra w 2018 roku.

Otwarty konkurs Program profilaktyki i korekcji wzroku u dzieci 2017

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku "Programu profilaktyki i korekcji wzroku u dzieci"

Oferty otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia organizacji pozarządowych UMWD

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza do zapoznania się z ofertą otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony zdrowia - zwalczanie narkomanii 2017

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 5 czerwca 2017 w zakresie ochrony zdrowia - zwalczanie narkomanii

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi 2017

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 17 maja 2017 roku w zakresie ochrony zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi na zadanie - wypoczynek

Otwarty konkurs ofert na realizację prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku.

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej pomoc prawna 2018

z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku.

Otwarty konkurs ofert z zakresu ochrony zdrowia - zwalczanie narkomanii 2017

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia - zwalczanie narkomanii

 

Ogłoszenie konkursowe - wypoczynek 17.05.2017

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zarządzenie nr 0050.982.2017.VII rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 03 marca 2017

W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 03 marca 2017 roku na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych 03.03.2017

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych 03.03.2017

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej 03.03.2017

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Prezydent ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w mieście Jelenia Góra w 2017 roku.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w mieście Jelenia Góra w 2017 r.

Prezydent Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w

ZARZĄDZENIE NR 0050.902.2017.VII PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 30 stycznia 2017 r.

W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 20 grudnia 2016 roku na realizację zadań publicznych Miasta Jelenia Góra w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2017 roku

Zarządzenie nr 0050.901.2017.VII w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 20 grudnia 2016 roku na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w Mieście Jelenia Góra

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku programów zdrowotnych

Prezydent miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku programów zdrowotnych dla mieszkańców Jeleniej Góry ( HPV Pneumokoki )

Powołanie komisji konkursowych w mieście Jelenia Góra w 2017 r.

Zarządzenie prezydenta w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w konkursach na realizację zadań publicznych z zakresu kulturyoraz turystyki i krajoznawstwa w mieście Jelenia Góra w 2017 roku

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych kultura turystyka i krajoznawstwo 2017

oceniających oferty złożone na realizację zadań publicznych z zakresu KULTURY w mieście Jelenia Góra oraz TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA w mieście Jelenia Góra na 2017 rok

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 17 listopada 2016 roku na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Rozstrzygnięcia konkursów z zakresu ochrony zdrowia 22.12.2016

z zakresu: zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w latach 2017 - 2018 zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej

Zarządzenie nr 0050.856.2016.VII w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w latach 2017 - 2018 zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej.

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w mieście Jelenia Góra w 2017 roku

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w mieście Jelenia Góra w 2017 roku

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w mieście Jelenia Góra w roku 2017

Konkurs jest ogłoszony na podstawie: Art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz.

Zarządzenie nr 0050.832.2016.VII

W sprawie powołania Komisji Konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia - zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom działalności pożytku publicznego

Zarządzenie nr 0050.840.2016.VII

w sprawie powołania Komisji Konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację w latach 2017-2018 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom działalności pożytku publicznego

Rozstrzygnięcie konkursu o nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku

Rozstrzygnięcie konkursu o nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku zleconego do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom działalności pożytku publicznego.

Strony

 

Kalendarz FB