Otwarte konkursy ofert - pożytek publiczny

Grupa:

Rozstrzygnięcie konkursu o nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku

Rozstrzygnięcie konkursu o nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku zleconego do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom działalności pożytku publicznego.

Udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym w formie schroniska dla osób bezdomnych oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2017 – 2018 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – „udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym w formie schroniska dla osób bezdomnych oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania”

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2017 – 2018 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – „świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych”

Udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym w formie noclegowni i ogrzewalni oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2017 – 2018 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – „udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym w formie noclegowni i ogrzewalni oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania”

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieście Jelenia Góra w 2017 roku

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieście Jelenia Góra w 2017 roku. Formularz

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza nabór wniosków na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w Mieście Jelenia Góra na rok 2017

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza nabór wniosków na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w Mieście Jelenia Góra na rok 2017.

Otwarty konkurs ofert z zakresu ochrony zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi kluby abstynenckie 17.11.2016

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi. Świetlice środowiskowe i Kluby abstynenckie.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia - zwalczanie narkomanii 17.11.2016

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia - zwalczanie narkomanii

Otwarty konkurs ofert z zakresu ochrony zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi Wypoczynek i Profilaktyka

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wypoczynek i Profilaktyka.

Powołanie Komisji konkursowej - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017

Powołanie Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniających oferty złożone na realizację zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku. Konkurs skierowany je

Konsultacje projektu: Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z NGO i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2017 rok

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej 30.09.2016

Zgłoszenia osób do pracy w komisji należy zgłaszać w terminie do dnia 05 października 2016 r.

Ogłoszenie o konkursie „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A”

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A”. Więcej informacji pod linkiem:

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowych oceniających oferty złożone na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia - przeciwdziałanie narkomanii pn: Prowadzenie Punktu KonsultacyjnoDiagnostycznego ds. HIV/AIDS w Jeleniej Górze.

Otwarty konkurs ofert - zwalczanie narkomanii

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w drugim półroczu 2016 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia – zwalczanie narkomanii.

Zarządzenie nr 0050.634.2016.VII w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 18 marca 2016

Zarządzenie nr 0050.634.2016.VII w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 18 marca 2016 roku na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na

Zarządzenie nr 0050.608.2016.VII - powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie nr 0050.608.2016.VII w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie 0050.605.2016.VII ochrony zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zarządzenie 0050.605.2016.VII - powołanie Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Otwarty konkurs ofert: ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w mieście Jelenia Góra w 2016 roku

Zarządzenie nr 0050.537.2016.VII w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 28 grudnia 2015 roku na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w mieście Jelenia Gór

Zarządzenie nr 0050.513.2016.VII w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa

zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 28 grudnia 2015 roku na realizację zadań publicznych Miasta Jelenia Góra w 2016 roku w zakresie turystyki i krajozn

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 28 grudnia 2015 roku na realizację zadań publicznych z zakresu współpracy międzynarodowej w mieście Jelenia Góra w 2016 roku

zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 28 grudnia 2015 roku na realizację zadań publicznych z zakresu współpracy międzynarodowej

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście Jelenia Góra w 2016 roku

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 18 listopada 2015 roku na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście Jelenia Góra w 2016 roku

Rozstrzygnięcie naboru wniosków na realizację zadania własnego Miasta Jelenia Góra w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2016 roku

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków ogłoszonego w dniu 18 listopada 2015 roku na realizację zadania własnego Miasta Jelenia Góra w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2016 roku

Otwarty Konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa na 2016

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, współpracy międzynarodowej miasta Jeleniej Góry oraz turystyki i krajoznawstwa w mieście Jelenia Góra w 2016 roku.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza do udziału w pracach Komisji Konkursowych

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 570.LXI.2014 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2015

Strony

 

Kalendarz FB