Otwarte konkursy ofert - pożytek publiczny

Grupa:

Otwarty konkurs ofert z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku.

Otwarty konkurs ofert z zakresu ochrony zdrowia - świetlice środowiskowe

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Otwarty konkurs ofert z zakresu ochrony zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o naborze wniosków w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2016 roku

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta na realizację zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Mieście Jelenia Góra w 2016 roku

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieście Jelenia Góra w_2016 roku

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieście Jelenia Góra w 2016 roku

Oferta PZERI

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jelenia Góra w 2015 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 13 października 2015 roku na realizację zadań publicznych Miasta Jelenia Góra w 2015 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w Mieście Jelenia Góra

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w Mieście Jelenia Góra

Rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku z zakresu ochrony obywateli, w tym ratownictwo górskie

Rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku z zakresu ochrony obywateli, w tym ratownictwo górskie zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom działalności pożytku publicznego.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku z zakresu ochrony obywateli, w tym ratownictwo wodne

Rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku z zakresu ochrony obywateli, w tym ratownictwo wodne zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom działalności pożytku publicznego.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 11 marca 2015 roku na wsparcie realizacji w 2015 roku zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom działalności pożytku publicznego.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 6 marca 2015 roku na wykonanie w roku 2015 zadań przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej ...

Ogłoszenie Prezydenta Miasta: ochrona obywateli w tym ratownictwo górskie

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony obywateli, w tym ratownictwo górskie w 2015 roku.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony obywateli, w tym ratownictwo wodne w 2015 roku.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych w ramach ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr DS.524.3.2015 z dnia 11 marca 2015 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - 2015

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2015 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz integracji i reintagracji zawodowej oraz społecznej, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, promocji i organizacji wolontariatu oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert-przeciwdziałanie alkoholizmowi

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej-niepełnosprawni 2015

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2015

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2015 roku

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w mieście Jelenia Góra w roku 2015

Zarządzenie Prezydenta Miasta 0050.32.2015.VII w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 12 grudnia 2014 roku na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w mieście Jelenia Góra w roku 2015

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Zarządzenie Prezydenta Miasta 0050.29.2015.VII w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 12 grudnia 2014 roku na realizację zadań publicznych Miasta Jelenia Góra w 2015 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście Jelenia Góra w 2015 roku

Zarządzenie Prezydenta Miasta 0050.7.2015.VII  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 21 listopada 2014 roku na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i up

Rozstrzygnięcie naboru wniosków na zadanie własne w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w koszykówce mężczyzn

Zarządzenie 0050.6.2015.VII  Prezydenta Miasta w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków ogłoszonego w dniu 19 grudnia 2014 roku na realizację zadania własnego Miasta Jelenia Góra w zakresie sprzyj

Nabór wniosków koszykówka mężczyzn 2014

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta na realizację zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w koszykówce mężczyzn w Mieście Jelenia Góra

Zadania z zakresu kultury - konkurs ofert

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w mieście Jelenia Góra w 2015 roku.

Turystyka i krajoznawstwo - konkurs ofert

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w mieście Jelenia Góra w 2015 roku.

Zwalczanie narkomanii - konkurs ofert

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia – zwalczanie narkomanii

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - konkurs ofert

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta na realizację zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Mieście Jelenia Góra

Strony

 

Kalendarz FB