Otwarte konkursy ofert - pożytek publiczny

Grupa:

Zarządzenie nr 0050.1739.2014.VI w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 0050.1739.2014.VI w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w dniu 21 lutego 2014 roku

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25 lutego 2014 roku na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Jelenia Góra w 2014 roku

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 20 marca 2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 20 marca 2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych w naborze ofert na realizację zadania własnego Miasta Jelenia Góra w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie nr 0050.1725.2014.VI

Zarządzenie nr 0050.1725.2014.VI w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji w 2014 roku zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom działalności pożytku publicznego

Informacja Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2014 roku

Zaproszenie do prac komisji z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Prezydenta Miasta Jeleniej Góry na wsparcie realizacji w 2014 roku zadań publicznych

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty z zakresu pomocy społecznej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej z zakresu ochrony zdrowia - przeciwdziałania alkoholizmowi

Rozstrzygnięcie konkursu ofert - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Konkursy ofert

UMWD: Konkursy na realizację zadań publicznych

Zaproszenie do prac komisji z zakresu turystyki i krajoznawstwa

Zaproszenie do konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury


Zaproszenie do prac komisji z zakresu wspierania kultury fizycznej

Otwarty konkurs ofert na wsparcie i powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia - zwalczanie narkomanii.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście Jelenia Góra w 2019 roku

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieści Jelenia Góra w 2018 roku.

Strony

 

Kalendarz FB