Otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2020

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych

http://bip.jeleniagora.pl/artykul/143/12287/ogloszenie-otwartego-konkurs...

 

Kalendarz FB