Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami już dyżuruje

Lucyna Musiał-Jabłońska została Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry ds. osób z niepełnosprawnościami oraz równego traktowania. Dzisiaj (poniedziałek, 9 grudnia) odbyła swój pierwszy dyżur.

– Zgłosiło się kilka osób z różnymi bolączkami. Na razie telefonicznie, ale już niektórzy zapowiedzieli się na wizytę. Postaram się im pomóc – powiedziała Lucyna Musiał-Jablońska. Dodała, ze kilka spraw udało się już załatwić.

– To taka funkcja, w której trudno określić sztywne reguły pomocy. Każdy przypadek jest inny i trzeba rozpatrywać go indywidualnie – powiedziała L. Musiał-Jabłońska, która jest społecznym rzecznikiem.

Do najważniejszych zadań pełnomocnika należeć będzie między innymi: ograniczanie zjawisk prowadzących do wykluczenia społecznego, współdziałanie z instytucjami i organizacjami w zakresie kwestii socjalnych środowiska osób wykluczonych społecznie w Mieście, przygotowywanie propozycji kierunków zadań do realizacji przez podmioty pozarządowe z zakresu rehabilitacji i integracji społecznej osób wykluczonych społecznie, reprezentowanie prezydenta w kontaktach z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na rzecz osób wykluczonych społecznie, interweniowanie w instytucjach niosących pomoc osobom z niepełnosprawnościami.

Lucyna Musiał - Jabłońska dyżury pełnić będzie w budynku Urzędu Miasta przy ulicy Okrzei 10 (parter pokój 002) w każdy poniedziałek w godzinach 9:00-11:00 oraz w każdy czwartek 14:00-16:30. Można przyjść osobiście, można też zadzwonić (tel. 601 509 248) lub napisać: pelnomocnik@jeleniagora.pl.


09.12.2019r.

 

Kalendarz FB