Petycje Archiwum

Petycje zgłoszone w ramach Ustawy z dnia 11 lipca 2014 (Dz.U.2014.1195)

 

Data wpływu Przedmiot petycji Wnoszący petycję Komórka realizująca Skan Petycji Przewidywany
termin realizacji
Imformacja o sposobie załatwienia
16.11.2015 żądanie wszczęcia kontroli w trybie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych w przypadku pojazdów marek Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i Porsche wyposażonych w silnik o zapłonie samoczynnym (silnik wysokoprężny, silnik diesla), wyprodukowanych w latach 2009-2015  i emitujących do atmosfery szkodzące substancje w ilości wielokrotnie przekraczającej dopuszczalne limity Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” sp. k.; ul. Bagatela 11 lok. 3; 00-585 Warszawa; reprezentowana przez komplementariusza  radcę prawnego Jacka Świecę Wydział Komunikacji Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji BPM.152.1.2016

Zbiorcza informacja o petycjach, rozpatrywanych w roku 2015 : - 1 petycja, zgodnie z powyższym wykazem

25.07.2016 petycja mieszkańców ul. Cieplickiej w Jeleniej Górze w sprawie znaków zakazu zatyrzymywania się /B36/ mieszkańcy ul. Cieplickiej w Jeleniej Górze MZDiM

mieszkańcy ul. Cieplickiej w Jeleniej Górze

zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

BPM.152.2.2016

 

 

Zbiorcza informacja o petycjach, rozpatrywanych w roku 2016 : - 1 petycja, zgodnie z powyższym wykazem

02.06.2017 wspieranie przedsiębiorczości oraz mikroprojektów  Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Wydział Rozwoju

B.Feder Akademia Liderów

zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

BPM.125.1.2017

18.07.2017 w sprawie poprawy funkcjonowania Schroniska dla Małych Zwierząt w Jeleniej Górze Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt

zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  BPM.125.2.2017
19.07.2017 utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis www) zakładki "Wiarygodna Firma"z linkiem do mechanizmu wskazującego zweryfikowane lokalne firmy

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

Wiarygodna Firma Sp. z o.o.

Wydział Rozwoju Miasta

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

Wiarygodna Firma Sp. z o.o.

zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  BPM.152.3.2017
17.08.2017 komercyjny port lotniczy

Adam Fularz

WIECZORNA.PL SP. Z O. O

 Wydział Rozwoju Miasta Adam Fularz

 

zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  BPM.152.4.2017
27.10.2017 zainstalowanie progów zwalniających oraz postawienie znaku B-33 ul. Kamiennogórska

Mieszkańcy ul. Kamiennogórskiej

Wydział Gospodarki Komunalnej Mieszkańcy ul. Kamiennogórskiej zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji BPM.152.5.2017

Zbiorcza informacja o petycjach, rozpatrywanych w roku 2017 : - 5 petycji, zgodnie z powyższym wykazem

16.04.2018 oszacowanie podmiotów gospodarczych niekorzystających z przyłączy gazowych

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

Wydział Rozwoju Miasta Szulc-Efekt Sp. z o.o. zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 BPM.152.1.2018

21.09.2018 smog i zanieczyszczenie

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

Wydział Gospodarki Komunalnej Szulc-Efekt Sp. z o.o. zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

BPM.152.2.2018 

Zbiorcza informacja o petycjach, rozpatrywanych w roku 2018 : - 2 petycje, zgodnie z powyższym wykazem

 

22.03.2019 informacja elektroniczna dla mikroprzedsiębiorstw

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

Wydział Rozwoju Szulc-Efekt Sp. z o.o. zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  BPM.152.1.2019
16.04.2019 Petycja dot. zniesienia odpłatności za usługi przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego w mieście Jelenia Góra 

Stowarzyszenie Polski Instytut Praw Głuchych 

Wydział Gospodarki Komunalnej Stowarzyszenie Polski Instytut Praw Głuchych  zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji BPM.152.2.2019
04.06.2019 Petycja dot. "opłaty cmentarnej"

Osoba Prywatna

Rada Miasta Osoba Prywatna zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji PA.152.1.2019
28.06.2019 Petycja dot."Łąka Kwitnąca"

Osoba Prywatna

Departament Gospodarki Miasta Osoba prywatna-łąka kwitnąca  zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji SP.152.1.2019
30.07.2019 Wprowadzenie w życie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

Osoba Prywatna

Sekretarz Miasta Treść Petycji zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji SP.152.2.2019
20.08.2019 Polityka zarządzania konfliktem interesów

Kancelaria Casus Noster

Rada Miasta Treść Petycji zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji PA.152.2.2019
15.07.2019 Zmiana dopuszconego tonażu pojazdów

Mieszkańcy ulicy Pułaskiego 

Rada Miasta Treść Petycji zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji PA.152.3.2019
05.09.2019 Modernizacja Placów zabaw - fudusze

Mieszkańcy Jeleniej Góry

Wydział Ochrony Środowiska Treść Petycji zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji SP.152.3.2019
11.10.2019 Maszt telekomunikacyjny 

Mieszkańcy Sobieszowa

Wydział Architektury Treść Petycji zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji SP.152.4.2019
16.10.2019 Maszt telekomunikacyjny

Rada Rodziców MP

Wydział Ochrony Środowiska Treść Petycji zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji SP.152.5.2019
05.11.2019 Maszt telekomunikacyjny

Romera 7

Wydział Ochrony Środowiska Treść Petycji zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji SP.152.6.2019

Zbiorcza informacja o petycjach, rozpatrywanych w roku 2019 : - 11 petycji, zgodnie z powyższym wykazem

 

 

12.02.2020 w sprawie budowy kontenerowej stacji opomiarowania przepływu i dochlorowania wody wraz z budową sieci wodociągowej  Tkacka/Wolności Wydział Architektury, Urbanistyki i Budownictwa Treść Petycji zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji SP.152.1.2020
10.03.2020

reorganizacjia ruchu 
samochodów 

Mieszkańcy al Wojska Polskiego  Departament Gospodarki Miasta  Treść Petycji zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

GKZ.7226.51.2020

SP.152.2.2020

24.08.2020

Pole golfowe 

Robert Samborski Departament Rozwoju Treść Petycji zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 inwestycja jest prywatnym zamierzeniem budowlanym, w którym Miasto

Jelenia Góra nie bierze udziału  i tym samym nie ma wpływu na jej

realizację. 

05.11.2020

pomoc i udogodnienia komunikacyjne

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych Biuro Rady Miejskiej Treść Petycji zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

PA.152.1.2020

zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku : 4 petycje zgodnie z powyższym wykazem

 

 26.03.2021

dot. przystąpienia do konkursu w ramach programu "Podwórko NIVEA"

Inicjatywa - Dbajmy o rozwój Młodzieży i Rodziny - Wspierajmy rozwój infrastruktury w tym obszarze Departament Rozwoju Miasta

Treść Petycji

Odpowiedź

zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

GS.152.1.2021

 21.06.2021  Petycja przeciwko likwidacji stołówki przy Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze  Departament Edukcji

 Treść Petycji

 Odpowiedź

ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   GS.152.2.2021
  1.10.2021  Petycja dotycząca normalnej nauki w szkołach i zakończenie obostrzeń związanych z COVID-19 Stowarzyszenie "Wolne Wybory" Departament Edukcji

  Treść Petycji

 Odpowiedź

ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji 

 

 

GS.152.3.2021

 

 

 

 

 

23.12.2021  Petycja w sprawie zmiany nazwy ronda przy ulicy złotniczej na rondo im. Romana Dmowskiego Mieszkańcy Jeleniej Góry Biuro Rady Miejskiej

Treść Petycji

Odpowiedź 

ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

PA.152.2.2021
 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 roku: 4 petycje zgodnie z powyższym wykazem.

 

18.01.2022

Petycja ws podjecia uchwały zakazujacej nieuczciwego handlu przez osoby nie będące przedsiębiorcami

Jędrzej Lipiński Sklep Miododajnia

Biuro Rady Miejskiej

Treść Petycji

ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

PA.152.1.2022

7.02.2022 

Petycja w sprawie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego

OSP w Jeleniej Górze Prezez OSP Artur Dąbrowski

Biuro Rady Miejskiej

Treść Petycji

ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 PA.152.2.2022

28.03.2022

Petycja w sprawie wyeliminowania hałasu emitowanegi orzez tzw. "Plażę" przy ul. Jana Pawła II

Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Rodzinna 9

Wydział Ochrony Środowiska 

Treść Petycji

zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

GS.152.2.2022

16.05.2022

Petycja w sprawie prac nad projektem dotyczącym budowy placu zabaw przy ul. Mochnackiego

Mieszkańcy ulic: Mochnackiego, Słonecznej, Błękitnej

Wydział Ochrony Środowiska


Petycja

zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

GS.152.3.2022

24.05.2022

Petycja w sprawie poprawy efektywności energetycznej

Szulc-Efekt
sp. z o.o.

Wydział Ochrony Środowiska

Treść Petycji

zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

GS.152.4.2022

 

 

 

 

 

21.06.2022   Petycja w sprawie w sprawie poprawy energetycznej
Szulc-Efekt spz z o.o. Wydział Ochrony Środowiska  Treść Petycji

 zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

 

 GS.152.5.2022       
05.08.2022     Petycja w sprawie zniesienia ustanowionej nieodpłatnej służebności gruntu

Daniel Biela

 

REFERAT NIERUCHOMOŚCI MIASTA Treść Petycji

zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

GS.152.6.2022

 

 

             
             

 

 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2022 roku: 7 petycji zgodnie z powyzszym wykazem.

 

 

 

Data wpływu Przedmiot petycji Wnoszący petycję Komórka realizująca Skan Petycji Przewidywany
termin realizacji
Imformacja o sposobie załatwienia
             

GS.152.6.2023

 

 

Kalendarz FB