Plan działania

Plan  działania.

 1. Utworzenie lokalnej grupy koordynującej realizację kampanii "Miasto przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu.”
 2. Przyjęcie przez samorząd  uchwały wspierającej Sprawiedliwy Handel i wzywającej do stosowania produktów SH w trakcie lokalnych imprez i spotkań.
 3. Zapewnienie dostępu do co najmniej dwóch produktów Sprawiedliwego Handlu w loklanych sklepach oraz punktach gastronomicznych.
 4. Używanie produktów Sprawiedliwego Handlu w przedsiębiorstwach oraz instytucjach społecznych na  terenie Jeleniej Góry .
 5. Pozyskanie poparcia mediów oraz  lokalnej społeczności dla kampanii "Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwgo Handlu”.
 6. Uzyskanie przez co najmniej dwie szkoły (podstawowe,średnie,wyższe) lub uczelnie "Statusu Szkoły/ Uczelni przyjaznej dla Sprawiedliwego Handlu”.
 7. Uzyskanie przez co najmniej jedną  parafię lub wspólnotę religijną Statusu” Wspólnoty przyjaznej dla Sprawiedliwego Handlu”.

 

The Action Plan

 1. To create a local group for coordinating  the campaign "fair trade-friendly city".
 2. To adopt the resolution about “ fair trade” and use “fair trade” products during local events and meetings.
 3. To provide the access to at least two “fair trade” products in local stores and restaurants.
 4. To use the “fair trade” products in enterprises and social institutions in Jelenia Góra.
 5. To get the support of the media and local community for the campaign  "fair trade-friendly city".
 6. To invite  at least two schools (primary, secondary, high, University) to join the campaign and to become “fair trade-friendly school” .
 7. To invite  at least one parish or religious community to join the campaign and to become “fair trade-friendly community”.

 

Tätigkeitsplan

 1. Die Gründung der lokalen Koordinierungsgruppe, derer Aufgabe ist die Kampagne „Fair trade freundliche Stadt” zu  koordinieren.
 2. Die Selbstverwaltung  fasst den Beschluss über die Unterstützung der Fair trade Kampagne  und der Anwendung  der  fair trade Produkte  während der lokalen Veranstaltungen 
 3. Die Gewährleistung des Zugangs zu mindestens zwei fair trade Produkten in lokalen Geschäften und Restaurants .
 4. Die Anwendung der  fair trade Produkte  in lokalen Unternehmen und sozialen Institutionen 
 5. Die Medien- und  die lokale Gemeinschafstunterstützung für die Kampagne “Fair trade freundliche Stadt” zu gewinnen
 6. Den Status” Fair trade freundliche Schule “(mindestens zwei Schulen in der Stadt) zu erlangen
 7. Den Status “Fair trade freundliche Relligionsgemeinschaft (mindestens eine Pfarrei in der Stadt) zu erlangen

 

 

 

Kalendarz FB