Polsko - czeska promocja Miasta Jelenia Góra i Jablonec nad Nisou- Etap II

Projekt „Polsko - czeska promocja Miasta Jelenia Góra i Jablonec nad Nisou- Etap II”  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa

 

 

 

Projekt pn. „Polsko - czeska promocja Miasta Jelenia Góra i Jablonec nad Nisou- Etap II” realizowany wspólnie przez Miasto Jelenią Górę oraz Centrum Kultury i Informacji z Jablonca nad Nisou.

Całkowita wartość projektu: 47 856,16 €

Wartość projektu przypadająca na Lidera Projektu-  Miasto Jelenia Góra: 29 150,02 €

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 24 777,51 €

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 1 457,50 €

Wartość wkładu własnego: 2 915,01 €

Lider projektu: Miasto Jelenia Góra

Partner projektu: Centrum Kultury i Informacji z Jablonca nad Nisou.

Cel projektu: Głównym celem projektu jest rozwój i wzmocnienie konkurencyjności obszaru pogranicza polsko-czeskiego, maksymalne wykorzystanie szans wynikających z korzystnego położenia geograficznego Jeleniej Góry i Jablonca nad Nisou.

Celem szczegółowym projektu jest stworzenie wspólnego systemu promocji miast z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez stworzenie nowych instrumentów, prezentujących potencjał turystyczny z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych, które w ciekawy sposób prezentować będą potencjał i dostępność regionu.

Działania projektowe obejmowały po stronie polskiej opracowanie i wykonanie aplikacji mobilnej na smartfony „Jeleniogórskie Questy” a po stronie czeskiej przebudowę i modernizację strony internetowej. W ramach działań projektowych zorganizowane zostały dwie wizyty studyjne.

 

Pierwsza wizyta studyjna połączona z warsztatami odbyła się  31.05.2019 r. w Jabloncu nad Nisou, w której udział wzięła 10 osobowa grupa z Jeleniej Góry  oraz 10 osobowa grupa z Jablonca nad Nisou. Pierwsza część wizyty studyjnej obejmowała zwiedzanie Jablonca nad Nisou a druga część obejmowała zajęcia warsztatowe z zakresu „Możliwości prezentacji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przy zastosowaniu nowoczesnych technologii”.

 

Druga wizyta studyjna w ramach projektu odbyła się 21.11.2019 r. w Jeleniej Górze. Uczestniczyło w niej ponad  20 osób w tym 10 osobowa grupa z Jablonca nad Nisou. Podczas wizyty zaprezentowana została wykonana w ramach projektu przez Miasto Jelenią Górę, mobilna gra miejska- „Jeleniogórskie Questy” oraz podsumowana została współpraca oraz realizacja wspólnego projektu.

 

Grę można ściągnąć:

Android - sklep GooglePlay
https://play.google.com/store/apps/details?id=games.outgo.jeleniagora

iOS - sklep AppStore

https://apps.apple.com/us/app/questy-jeleniog%C3%B3rskie/id1480736036?l=pl&ls=1

Zapraszamy do odwiedzenia wykonanej w ramach projektu nowej strony internetowej czeskiego partnera: https://www.jablonec.com

Film promocyjny o Jabloncu nad Nisou.https://www.youtube.com/watch?v=Z7xR53I5FkI&feature=youtu.be&t=2

 

Kalendarz FB