Powołanie komisji konkursowej opiniującej oferty w ramach zadania opieka wytchnieniowa 2021

Zarządzenia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry nr 0050.980.2021.VIII w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej - opieka wytchnieniowa. Treść zarządzenia można znależć TUTAJ.

 

Kalendarz FB