Powołanie Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert - półkolonie dzieci niepełnosprawnych

Zarządzenie nr 0050.965.2021.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 14.06.2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych - półkolonie.

Treść zarządzenia można znaleźć tutaj: Zarządzenie nr 0050.965.2021.VIII - Zarządzenia - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra (jeleniagora.pl)

 

Kalendarz FB