Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2021

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację z 2021 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych

 

 

Kalendarz FB