PROCEDURA UPROSZCZONA

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego pn. „Chojnik Karkonoski Festiwal Biegowy”.

Uwagi dotyczące oferty Fundacji Profit Maraton można składać w terminie do dnia 26 kwietnia 2018 r. do godz. 16:30, pisemnie na adres Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Edukacji i Sportu, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, lub drogą elektroniczną na adres mtrojan@jeleniagora.pl

Szczegóły:http://bip.jeleniagora.pl/artykul/143/9040/procedura-uproszczona

 

Kalendarz FB