Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

„Program współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2015 rok” opiera się o konstytucyjną zasadę pomocniczości i ma być wsparciem dla procesu budowy społeczeństwa obywatelskiego w Jeleniej Górze. Jego realizacja ma służyć wzrostowi poziomu aktywności obywatelskiej mieszkańców, rozwojowi kapitału społecznego oraz tworzeniu solidarnego społeczeństwa angażującego się w realizację wspólnie określonych celów opartych o wspólne wartości. Program określa podstawowe zasady współpracy Miasta z sektorem organizacji pozarządowych. Został stworzony przez Miasto i przedstawicieli tego sektora i wypływa z doświadczeń dotychczasowej współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego oraz dobrych krajowych praktyk w tym zakresie nakreślając i nadając ramy tej współpracy na 2015 rok.

 

Konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2022 rok


 Ocena stanu realizacji "Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2021 rok", za I półrocze 2021 r.

Ocena stanu realizacji "Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2021 rok", za II półrocze 2021 r.  


 

 

Ocena stanu realizacji "Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2020 rok", za II półrocze 2020 r.


 Program współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2021 rok


Konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2021 rok.


Ocena stanu realizacji "Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2020 rok", za I półrocze 2020 r.


 Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2019 rok".


Konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego 2020 rok.


  Ocena stanu realizacji "Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2019 rok", za I półrocze 2019 r.


 Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2018 rok"


 Zaproszenie do udziału w konsultacjach.Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi


 


 Ocena stanu realizacji "Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2018 rok", za II półrocze 2018 r.


Ocena stanu realizacji "Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2018 rok", za I półrocze 2018 r.


Konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2018 rok


Ocena Programu współpracy Miasta Jeleniej Góry z organizacjami pozarządowymi 2017

Program współpracy Miasta Jeleniej Góry z organizacjami pozarządowymi 2017 (Uchwała nr 249.XXXIV.2016) 


Program współpracy Miasta Jeleniej Góry z organizacjami pozarządowymi 2016 (Uchwała RM nr 138.XVIII.2015)

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z organizcjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pozytku publicznego na 2016 rok


Uchwała nr 249.XXXIV.2016 - w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2017 rok"


Ocena stanu realizacji "Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2017 rok", za II półrocze 2017 r. 

Ocena stanu realizacji "Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2017 rok", za I półrocze 2017 r. 

Ocena stanu realizacji "Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2016 rok", za II półrocze 2016 r.

Ocena stanu realizacji Programu I półrocze 2016

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2015

Ocena stanu realizacji "Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2015 rok", za II półrocze 2015 r.

Spotkanie w sprawie programu współpracy Miasta Jeleniej Góry z organizacjami pozarządowymi 2016

Konsultacje projektu "Programu współpracy Miasta Jeleniej Góry z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2016

Ocena stanu realizacji "Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2015 rok", za I półrocze 2015 r.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2015 rok"

Ocena Stanu Realizacji Programu Współpracy Miasta Jelenia Góra z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Dzialalności Pożytku publicznego na rok 2014, za II Półrocze 2014

Ocena Stanu Realizacji Programu
 Współpracy Miasta Jelenia Góra z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Dzialalności Pożytku publicznego na rok 2014, za I Półrocze 2014

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2013 rok

program na 2015 rok - do pobrania

program na 2014 rok - do pobrania

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Miasto Jelenia Góra serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu, którego celem będzie omówienie propozycji i uwag dotyczących „Programu współpracy Miasta Jeleniej Góry z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2016 rok”

 

 

 

Kalendarz FB