Promocja i ochrona zdrowia

 Grupa:

Ogłoszenie konkursowe-szczepienia przeciw grypie dla osób powyżej 60 roku życia 2020

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza II konkurs ofert na realizację w 2020 roku programu polityki zdrowotnej - szczepienia przeciw grypie

Ogłoszenie konkursowe-szczepienia przeciw grypie 2020

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza konkurs ofert na realizację w 2020 roku programu polityki zdrowotnej

Ogłoszenie o konkursie z zakresu ochrony zdrowia - zwalczanie narkomanii 2020

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza konkurs ofert na realizację w II półroczu 2020 roku zadań publicznych z zakresu

Konsultacje Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok

Prezydent Miasta Jelenia Góra zaprasza do udziału w konsultacjach projektu "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok

Konkurs ofert z zakresu ochrony zdrowia 2020

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia - zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi

Skorzystaj z Internetowego Konta Pacjenta (IKP)

Ministerstwo Zdrowia i Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępniło dla obywateli – Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizacje w 2019 roku programu polityki zdrowotnej

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizacje w 2019 roku programu polityki zdrowotnej

Ogłoszenie konkursowe - Program profilaktyki chorób zakaźnych

Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 60 roku życia na lata 2019-2023

Konkurs ofert na realizację w 2019 roku programu zdrowotnego - HPV

Program zapobiegania czynnikom raka szyjki macicy poprzez szczepienia przeciw wirusowi HPV
.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza konkurs ofert na realizację w 2018 roku Programu profilaktyki i korekcji wzroku u dzieci

Przedmiot konkursu:
Przeprowadzenie badania wzroku u uczniów klas pierwszych i siódmych szkół podstawowych z terenu Miasta Jeleniej Góry, w tym:

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku programów zdrowotnych dla mieszkańców Jeleniej Góry 2018

Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy poprzez szczepienia przeciw wirusowi HPV oraz Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci

Program zapobiegania czynnikom raka szyjki macicy poprzez szczepienia przeciw wirusowi HPV

Program skierowany jest do dziewczynek w wieku 12 lat mieszkających na terenie Miasta Jeleniej Góry oraz przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta.

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych

Program jest skierowany do dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca życia mieszkających na terenie Miasta Jeleniej Góry oraz przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta.

Program profilaktyki i korekcji wzroku

Adresatem programu są dzieci z klas pierwszych i siódmych szkół podstawowych z terenu Miasta Jeleniej Góry

 

Kalendarz FB