Projekt - Inwestuj w Jeleniej Górze – promocja gospodarcza terenów inwestycyjnych

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

Tytuł projektu: „Inwestuj w Jeleniej Górze – promocja gospodarcza terenów inwestycyjnych”

Klasyfikacja projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014- 2020, Oś Priorytetowa: 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Schemat 1.4.C Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra

Okres realizacji: 01.07.2017 - 31.12.2018

Wartość projektu: 204 500 zł

Kwota dofinansowania: 173 825 zł (85%)

Przedmiotem projektu jest promocja gospodarcza i inwestycyjna Jeleniej Góry na forum krajowym i międzynarodowym, przede wszystkim poprzez przeprowadzenie dwóch kampanii (kompleksowych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych) o charakterze krajowym oraz o charakterze międzynarodowym.

Celem głównym projektu jest wzrost rozpoznawalności oferty gospodarczej i inwestycyjnej miasta Jelenia Góra wśród inwestorów i przedsiębiorców.

Cele szczegółowe projektu:

 • budowanie świadomości marki Jeleniej Góry jako miejsca atrakcyjnej lokalizacji inwestycji -miejsca przyjaznego inwestorom,
 • zwiększenie wiedzy nt. dostępnych zasobów inwestycyjnych miasta i ich promocja,
 • przyciągnięcie inwestorów do Jeleniej Góry,
 • większa ilości inicjatyw gospodarczych, promocyjnych, zachęcających do inwestowania,
 • podniesienie kompetencji pracowników Urzędu Miasta Jeleniej Góry odpowiedzialnych za obsługę inwestorów oraz przedsiębiorców z Jeleniej Góry,
 • zintensyfikowanie kontaktów handlowych firm z Jeleniej Góry (w szczególności MSP) z partnerami zagranicznymi,
 • wyższe dochody w budżecie miasta z tytułu podatków,
 • większy poziom dywersyfikacji produkcji miejscowych przedsiębiorstw,
 • wzrost atrakcyjności miasta dla obecnych i potencjalnych mieszkańców,
 • wspieranie przemian na rynku pracy, zwłaszcza w zakresie dostępności dobrze płatnych ofert pracy dla osób wykształconych.

Odbiorcy projektu:

Beneficjent publiczny - Miasto Jelenia Góra (JST)

Bezpośrednie grupy docelowe:

 • inwestorzy polscy i zagraniczni aktywnie poszukujący miejsca do inwestycji,
 • przedsiębiorcy polscy i zagraniczni o potencjale inwestycyjnym,
 • przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie Jeleniej Góry, w szczególności z sektora MSP,
 • przedstawiciele kadry zarządzającej.

Pośrednie grupy docelowe:

 • mieszkańcy Jeleniej Góry,
 • mieszkańcy województwa dolnośląskiego,
 • media,
 • instytucje otoczenia biznesu istotne z punktu widzenia realizowanej kampanii.

Zadania/działania przewidziane w projekcie (narzędzia promocji inwestycyjnej):

 1. Podniesienie wiedzy i kwalifikacji podmiotów odpowiedzialnych i zaangażowanych w rozwój gospodarczy Jeleniej Góry.
 2. Uruchomienie i prowadzenie miejskiego portalu o tematyce gospodarczej i inwestycyjnej.
 3. Przygotowanie materiałów informacyjnych i gadżetów promocyjnych.
 4. Kampania promocyjna o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
 5. Zarządzanie projektem - informacja i promocja projektu.

Rezultaty projektu:

W projekcie wsparcie otrzyma 10 firm sektora MSP. Podpisany zostanie min. jeden zagraniczny kontrakt handlowy przez przedsiębiorstwo wsparte w zakresie internacjonalizacji. Wsparte zostanie jedno przedsięwzięcie informacyjno-promocyjne o charakterze międzynarodowym oraz jedno o charakterze krajowym. 

W efekcie realizacji projektu wzrośnie rozpoznawalność oferty gospodarczej i inwestycyjnej miasta wśród inwestorów i przedsiębiorców, wzmocniony zostanie wizerunek miasta jako atrakcyjnej lokalizacji dla inwestycji. Nawiązane zostaną kontakty z inwestorami krajowymi i zagranicznymi, które będą podtrzymywane i profesjonalnie prowadzone przez przeszkolonych w projekcie pracowników Urzędu Miasta Jelenia Góra.

Biuro projektu:

Wydział Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, pok. 209

Koordynator projektu: 

Daria Kozłowska – tel. (75) 75-46-126, e-mail: dkozlowska@jeleniagora.pl


Efekty realizacji projektu:

 • Wykonanie zdjęć 30 działkom inwestycyjnym znajdującym się w zasobach miasta (łącznie 150 zdjęć).

     

     

 

 • Przygotowanie filmu promującego ofertę inwestycyjną miasta i atrybuty regionu wraz ze spotem reklamowym.

     

Spot:

     

 • Wydanie informatora inwestycyjnego w wersji językowej polskiej, angielskiej i niemieckiej wraz z teczką ofertową oraz zakupienie spersonalizowanych gadżetów promocyjnych takich jak: torby na zakupy, parasole i kubki z nadrukiem reklamowym oraz długopisy ekologiczne.
 
     
 
 • Udział w dwóch krajowych wydarzeniach targowych tj. Targach Nieruchomości „Przyjdź, Kup i Zamieszkaj na Swoim” odbywających się w terminie 7-8 kwietnia 2018 r. we Wrocławiu oraz Targach Inwestycji i Nieruchomości Komercyjnych „Real Connect” odbywających się w terminie 23-24 maja 2018 r. w Warszawie.
     
 
 • Publikacja 5 artykułów w prasie biznesowej - dodatku do Gazety Wyborczej pt. "Mój Biznes, Ludzie, Praca, Innowacje" kolportowanym na terenie Dolnego Śląska i kraju oraz artykułu w czasopiśmie pt. "Investment Guide" o zasięgu międzynarodowym, kolportowanym podczas Targów Expo Real 2017 w Monachium.
 • Przygotowanie projektu oraz wykonanie portalu miejskiego o tematyce gospodarczej i inwestycyjnej. 
 • Realizacja kampanii medialnej polegającej na emisji spotów promocyjnych w TVN 24 - ogólnopolskim kanale biznesowo-informacyjnym.
 • Przeprowadzenie kampanii outdoorowej polegającej na umieszczeniu 30 billboardów przy głównych arteriach komunikacyjnych miast takich jak: Warszawa, Wrocław, Poznań, Łódź, Legnica, Gorzów Wielkopolski.
     
 
 • Udział w międzynarodowych targach Expo Real w Monachium odbywających się w terminie 8-10 października 2018 r.
 • Wykonanie audytu terenów inwestycyjnych z planem rozwoju stref inwestycyjnych w Jeleniej Górze.
 • Przeprowadzenie warsztatów z zakresu zwiększania efektywności pozyskiwania i obsługi inwestorów dla 10 przedsiębiorców sektora MŚP i 2 pracowników Urzędu Miasta Jelenia Góra.
 • Opublikowanie artykułu podsumowującego realizowany projekt w Gazecie Wyborczej kolportowanej na terenie Dolnego Śląska.

 

Kalendarz FB