Projekt pn. „Jelenia Góra i Semily – miasta bliskie sercu”

Projekt pn. „Jelenia Góra i Semily – miasta bliskie sercu” realizowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa przez Miasto Jelenia Góra oraz Miasto Semily.

Całkowita wartość projektu: 46 939,98 €

Wartość projektu przypadająca na Lidera Projektu- Miasto Jelenia Góra: 23 475,00 €

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 19 953,75 €

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 1 173,75 €

Wartość wkładu własnego: 2 347,50 €

Lider projektu: Miasto Jelenia Góra

Partner projektu: Miasto Semily.

Celem projektu jest wzajemnie skoordynowana współpraca na rzecz poprawy bezpieczeństwa na pograniczu polsko-czeskim, dążąca do zwiększenia świadomości społecznej nt. udzielania pierwszej pomocy, przełamania strachu przed działaniem i wpojenia odpowiednich zautomatyzowanych reakcji w przypadku nagłego zatrzymania akcji serca poszkodowanego. Dzięki realizacji projektu społeczność lokalna poczuje większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo w regionie, a pogranicze polsko – czeskie będzie postrzegane jako region bezpieczny.

Zrealizowane działania:

  1. W ramach projektu zakupionych zostało 10 sztuk defibrylatorów przez Miasto Jelenia Góra oraz 13 sztuk defibrylatorów przez Miasto Semily. Zakupione w ramach projektu defibrylatory zostały zamontowane w ogólnodostępnych miejscach: przy instytucjach publicznych oraz w miejscach odwiedzanych przez turystów.

  2. W ramach kampanii promocyjnej projektu, wydrukowano 1500 szt. mapek z rozmieszczeniem lokalizacji defibrylatorów na terenie obu miast. Mapki zostaną rozdystrybuowane przez polskiego i czeskiego partnera w centrach informacji turystycznej, jednostkach oświatowych oraz innych miejscach użyteczności publicznej.

  3. Miasto Semily częściowo zrealizowało szkolenia z udzielania pierwszej pomocy z użyciem urządzenia AED dla pracowników instytucji publicznych.

 Pozostałe działania do zrealizowania:

  1. Przeprowadzenie szkoleń z udzielania pierwszej pomocy z użyciem urządzeń AED podzielonych na 2 etapy:

  • szkolenia dla pracowników instytucji i organizacji publicznych (zakłada się przeszkolenie ok. 240 os. w Jeleniej Górze i ok. 300 osób w Semilach),

  • szkolenia podstawowe dla ludności realizowane podczas ważniejszych imprez miejskich,

  1. Wyprodukowanie filmu promocyjnego w 2 wersjach językowych (Miasto Jelenia Góra), druk "instrukcji" udzielania pierwszej pomocy w 2 wersjach językowych (Miasto Semily).

Efektem działań projektu będzie zwiększenie szans na przeżycie mieszkańców i turystów odwiedzających Jelenią Górę i Semily, u których wystąpiło nagłe zatrzymanie akcji serca, zacieśnienie współpracy pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz integracja mieszkańców obu miast.

Listopad 2021 r.

Podsumowanie projektu:

-W ramach projektu zakupionych zostało 10 sztuk defibrylatorów przez Miasto Jelenia Góra oraz 13 sztuk defibrylatorów przez Miasto Semily. Zakupione w ramach projektu defibrylatory zostały zamontowane w ogólnodostępnych miejscach: przy instytucjach publicznych oraz w miejscach odwiedzanych przez turystów.

-W ramach kampanii promocyjnej projektu, wydrukowano 1500 szt. mapek z rozmieszczeniem lokalizacji defibrylatorów na terenie obu miast.

-Przeprowadzono szkolenia dla pracowników instytucji i organizacji publicznych. Łącznie przeszkolono ok. 563 osób (Miasto Jelenia Góra – 245 os., Miasto Semily 318 osób).

-Przeprowadzono po obu stronach granicy podstawowe szkolenia z udzielania pierwszej pomocy dla mieszkańców na trzech imprezach miejskich oraz seminaria pod hasłem "bezpieczne pogranicze".

-Wyprodukowano  film promocyjny w 2 wersjach językowych (Miasto Jelenia Góra), a także wydrukowano "instrukcje" z udzielania pierwszej pomocy w 2 wersjach językowych (Miasto Semily):

Link do filmu - https://youtu.be/qSPHJnJfH7k


Film:

 

https://youtu.be/Wtss_I51UnQ

Tłumaczenie filmu można pobrać TUTAJ 

Prezentacja nr 1 (PL)

Prezentacja nr 1 (CZ)

Prezentacja nr 2 (PL)

Prezentacja nr 2 (CZ)

 Lokalizacje AED - Jelenia Góra

Lokalizacje AED - Semily

System First responder

Prezentacja - Wyjazd karetek - Semily

AED DLA KRAJU LIBERECKIEGO (PL)

AED DLA KRAJU LIBERECKIEGO (CZ)

CZ-AED SROVNÁNÍ OFICIÁLNÍ PREZENTACE

PL-AED SROVNÁNÍ OFICIÁLNÍ PREZENTACE

 

Projekt „Jelenia Góra i Semily – miasta bliskie sercu” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

 

Kalendarz FB