Realizacja zadania z zakresu sportu z pominięciem otwartego konkursu ofert

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego. Uwagi dotyczące oferty można składać w terminie do dnia 24 kwietnia 2017 r. do godz. 15:30, pisemnie na adres Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Edukacji i Sportu, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, lub drogą elektroniczną na adres mtrojan@jeleniagora.pl

 

Kalendarz FB