Rekrutacja do szkół i przedszkoli

Komunikat w sprawie rekrutacji uzupełniającej do szkół podstawowych

 

W związku z zakończeniem naboru i wykorzystaniem wszystkich wolnych miejsc w naborze podstawowym informujemy,
że na rok szkolny 2020/2021 nie odbędzie się rekrutacja uzupełniająca do miejskich przedszkoli w Mieście Jelenia Góra.

 

 

Komunikat w sprawie naboru do przedszkoli i szkół podstawowych(link)

 

Podstawa Prawna:

Zarządzenie nr 0050.412.2020.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra:


 


Zarządzenia nr 0050.411.2020.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły na rok szkolny 2020/2021

 Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020-2021

Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych 2020-2021


 

Poniżej, zasady rekrutacji do poszczególnych placówek oświatowych

 

  


 

 

Kalendarz FB