Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście Jelenia Góra w 2020 roku

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 27 listopada 2019 roku na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście Jelenia Góra w 2020 roku znajduję się na stronie BIP Miasta pod adresem: http://bip.jeleniagora.pl/zarzadzenie/12632/zarzadzenie-nr-0050-426-2020...

 

Kalendarz FB