Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizacje w 2019 roku programu polityki zdrowotnej

 
Zarządzenie nr 0050.325.2019.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia  15.10.2019 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizacje w 2019 roku programu polityki zdrowotnej
 

 

Kalendarz FB