Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizacje w 2021 roku zadań publicznych z zakresu wpierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych - półkolonie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizacje w 2021 roku zadań publicznych z zakresu wpierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych - półkolonie.

 

Konkurs nie został rozstrzygnięty - Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

Protokół z posiedzenia. (kliknij)

 

Kalendarz FB