Rozstrzygnięcie konkursu programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 60 roku życia na lata 2019-2023”

 
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w konkursie ofert na realizację w 2020 roku programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców Jeleniej Góry pn. „Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób
powyżej 60 roku życia na lata 2019-2023”
 
konkursu nie rozstrzygnięto

 

Kalendarz FB