Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 26 listopada 2018 roku na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zarządzenie nr 0050.48.2019.VIII

 

 

Kalendarz FB