Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 19 lutego 2019 roku na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie PM Nr 0050.121.2019.VIII

 

 

Kalendarz FB