Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych

 
Zarządzenie nr 0050.417.2020.VIII wydane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 28.01.2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 29 listopada 2019 roku na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych
 

 

Kalendarz FB