Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25 stycznia 2021 roku na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego.

0050.836.2021.VIII

Załącznik do zarządzenia

 

 

Kalendarz FB