Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 3 grudnia 2019 roku na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 
ZARZĄDZENIE NR 0050.445.2020.VIII PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 13 lutego 2020r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 3 grudnia 2019 roku na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieście Jelenia Góra w roku 2020. Zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.

 

Kalendarz FB