Rozwój lokalny - o programie

 

O programie...

Miasto Jelenia Góra uczestniczy w II etapie konkursu organizowanego w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Zarys projektu pn. „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze”, złożony przez Miasto Jelenia Góra w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej w 2019 roku, w ramach I etapu konkursu otrzymał najwyższą punktację, a Jelenia Góra znalazła się w gronie 54 Wnioskodawców zaproszonych do udziału w II etapie naboru.

Na realizację kompleksowych i modelowych projektów rozwojowych miast zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach naboru przeznaczono łączną kwotę 102 mln Euro. 15 najlepszych kompletnych propozycji projektów otrzyma dofinansowanie w wysokości od 3 do 10 mln euro, a źródłem finansowania dotacji będą w 85% środki funduszy norweskich i funduszy EOG na lata 2014 – 2021 oraz w 15 % środki z budżetu państwa.

Program „Rozwój Lokalny” jest adresowany do małych i średnich miast, wspiera samorządy w drodze do stworzenia miejsc przyjaznych do życia i w ograniczaniu negatywnych zjawisk rozwojowych. Stanowi również odpowiedź na najważniejsze wyzwania, z jakimi borykają się miasta, takie jak rozwój rynku pracy, wspieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki, zatrzymanie negatywnych trendów depopulacyjnych, budowanie zaufania mieszkańców do instytucji publicznych, czy wdrażanie standardów dostępności.

Obecnie, powołany przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Zespół Miejski prowadzi intensywną pracę nad przygotowaniem Kompletnej propozycji projektu (wraz z Planem Rozwoju Lokalnego i Planem Rozwoju Instytucjonalnego). Pracownicy Urzędu Miasta Jelenia Góra wspierani są przez ekspertów Związku Miast Polskich oraz Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Do chwili obecnej, we współpracy z przedstawicielami liderów społecznych Miasta opracowana została diagnoza problemów, barier rozwojowych i potencjałów Miasta, określono również kluczowe wyzwania i obszary kluczowej interwencji. Kolejnym krokiem będzie określenie celów rozwojowych Miasta oraz przeprowadzenie otwartego naboru propozycji działań służących realizacji wybranych celów.

W naborze, planowanym na początek sierpnia br., będą mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy Jeleniej Góry, a informacje związane z naborem będą dostępne na stronie internetowej i portalach społecznościowych Miasta.

Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców do zgłaszania przedsięwzięć, inwestycji, imprez, wydarzeń, akcji promocyjnych, działań usprawniających funkcjonowanie Urzędu Miasta Jelenia Góra i podnoszących jakość świadczonych usług, a także innych projektów, które powinny zostać zrealizowane w najbliższych latach w Jeleniej Górze.

 

 

 

Kalendarz FB