RPO dla WD na lata 2007 - 2013

Celem RPO WD jest przede wszystkim podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawy konkurencyjności regionu. Cele te zostały ustalone zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020 oraz wpisują się w cele i priorytety Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. Są one również zgodne z treścią rozporządzeń Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczących Funduszy strukturalnych w latach 2007-2013.Do zagospodarowania jest  aż 1,213 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Ubieganie się o środki Unii Europejskiej wymaga dużego zaangażowania i orientacji wśród procedur i przepisów, które regulują prawidłowe wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Obecny okres programowania funduszy strukturalnych jest kolejną szansą rozwoju dla Dolnego Śląska, a kwota, którą można wykorzystać jest wysoka i dlatego bardzo ważne jest, aby dokładnie zapoznać się zarówno z szerokimi możliwościami wykorzystania środków, jak i z wszelkimi procedurami, które to umożliwią.

Zarówno przygotowanie kompletnego wniosku, jak i jego realizacja , a także rozliczenie projektu może wydawać się skomplikowanym procesem. I mimo, iż droga po unijne pieniądze nie należy do najłatwiejszych, jednak w przypadku uzyskania dofinansowania, przynosi ogromną satysfakcję. W związku z tym zachęcamy do zapoznania się zarówno z wytycznymi, ale także z wszystkimi bieżącymi informacjami, które zostały przygotowane specjalnie dla beneficjentów.


 

Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013:

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 zostały również złożone wnioski polegające na odnowie zdegradowanych obszarów miasta (Lokalny Program Rewitalizacji):

 

Kalendarz FB