Skład Miejskiej Rady seniorów kadencja 2019-2024

W dniu 19 marca 2019 roku odbyło się głosowanie do Miejskiej Rady Seniorów w Jeleniej Górze. Wybory przeprowadzono na podstawie uchwały nr 20.III.2018 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Jeleniej Górze. Spośród 46 kandydatów wyłoniono 11 radnych, którzy uzyskali największą ilość głosów. Radnymi Miejskiej Rady Seniorów zostali:

 1. Ciechanowski Zdzisław

 2. Dębski Marek

 3. Gardziejewski Tadeusz

 4. Jośko Mirosława

 5. Lipiński Bartosz

 6. Moskal Anna

 7. Nowak Jan Andrzej

 8. Wojtas Janusz 

 9. Robak Czesław

 10. Zagrobelna Barbara

 11. Żuryński Wiktor

 

Kalendarz FB