Stypendium szkolne w roku szkolnym 2018/2019

Wnioski na stypendium szkolne w roku szkolnym 2018/2019 dla uczniów uczęszczających do szkól publicznych na terenie miasta należy składać w terminie od 1 do 15.09.2018 r.
W przypadku rodziny z więcej niż jednym dzieckiem, wniosek należy składać w szkole najstarszego dziecka.
Uczniowie będący mieszkańcami Jeleniej Góry,  uczący się poza miejscem zamieszkania oraz uczniowie uczęszczający do jeleniogórskich szkół niepublicznych składają wnioski (w przypadku nieletnich ich rodzice lub prawni opiekunowie) w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, pokój 5-6.

Ważne!

  • Od 01.10.2018r. ulega zmianie kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium szkolnego w roku szkolnym 2018/2019.
  • Do 30.09.2018r. kryterium to wynosi 514,00 netto na osobę w gospodarstwie domowym natomiast od 01.10.2018r. kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego będzie wynosiło 528,00 netto na osobą w gospodarstwie domowym.
  • W związku z tą zmianą Wydział Edukacji i Sportu informuje, iż osoby, których dochód na dzień złożenia wniosku tj. do dnia 15 września 2018 r., przekracza kryterium dochodowe(514,00zł netto na osobę w gospodarstwie domowym), ale nie przekracza kwoty 528,00 zł netto, zostaną wezwane przez Wydział Edukacji i Sportu, w miesiącu październiku 2018 r. do potwierdzenia swojej sytuacji dochodowej za miesiąc wrzesień 2018r.
  • Jeżeli dochód  z miesiąca  września 2018r. będzie spełniał kryterium dochodowe, które zacznie obowiązywać od miesiąca października 2018 – tj. 528,00 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym, stypendium szkolne zostanie przyznane od miesiąca października.
  • W przypadku ucznia niepełnoletniego wnioskodawcą jest rodzic lub opiekun prawny.
  • Uczeń pełnoletni samodzielnie  wnioskuje o przyznanie stypendium szkolnego lub pisemnie upoważnia rodzica/opiekuna prawnego do złożenia wniosku o przyznanie pomocy materialnej.
  • W przypadku zdarzeń losowych można złożyć wniosek o przyznanie jednorazowego zasiłku szkolnego.


Szczegółowych informacji udziela:
Wydział Edukacji i Sportu UM Jelenia Góra – tel. 75 75 46 342 lub 340

więcej informacji oraz dokumenty do pobrania BIP:
Stypendia szkolne :

http://bip.jeleniagora.pl/artykul/158/655/stypendia-szkolne

http://bip.jeleniagora.pl/artykul/158/656/zasilek-szkolny

Grupa:

 

Kalendarz FB