Szkolenie zawodowe szansą na lepszy start 2020-2022

 

Tytuł projektu: Szkolenie zawodowe szansą na lepszy start

 

Klasyfikacja projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014- 2020 nr RPDS.10.04.03-02-0001/19. Oś Priorytetowa: 10 Edukacja. Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Poddziałanie 10.4.3 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - ZIT AJ

Okres realizacji projektu: od: 2020-03-02 do: 2022-03-01

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra

Całkowita wartość projektu: 2 057 652,45 zł

Kwota dofinansowania: 1 749 004,58 zł

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty edukacyjnej jeleniogórskich szkół kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy możliwe dzięki realizacji:

-staży uczniowskich u pracodawców;

-kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje uczniów;

-szkoleń, kursów i studiów podyplomowych dla nauczycieli;

-wyposażenie do pracowni zawodowych w szkołach.

Grupę docelową projektu stanowią:

  • uczniowie pięciu szkół prowadzących kształcenie zawodowe w mieście Jelenia Góra: Zespołu Szkół Technicznych Mechanik, Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych,

  • Zespołu Szkół Ekonomiczno- Turystycznych, Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2, Zespołu Szkół Elektronicznych. Wsparciem objętych będzie 160 U (w tym 60K);

  • kadra pedagogiczna i nauczyciele zawodu objętych projektem szkół (N)-36 osób(26K, 10M)

  • pracodawcy działające na lokalnym rynku pracy.

Harmonogram wsparcia - kursy/szkolenia zawodowe dla uczniów i nauczycieli

1. Kurs/szkolenie operatora wózków widłowych wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych

2. Kurs/szkolenie Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) 1 kV – uprawnienia elektryka –eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV

3. Kurs/szkolenie pilota wycieczek

4. Kurs/szkolenie pilotażu drona

5. Kurs/szkolenie barmański Gr. 1 Gr. 2

6. Kurs/szkolenie baristy Cz. 1 Cz. 2 (Wykonawca odstąpił od realizacji Cz. 2).

7. Kurs/szkolenie kelnerski i savoir-vivre w dyplomacji

8. Kurs/szkolenie kuchni molekularnej

9. Kurs/szkolenie podstaw barberstwa Gr.1, Gr.2

10. Kurs/szkolenie podstawy wizażu

11. Kurs fryzjerski  - zagęszczanie i przedłużanie włosów

12. Kurs/szkolenie obsługi programu AutoCAD (2D i 3D) w zakresie podstawowym i zaawansowanym

13. Kurs/szkolenie grafiki komputerowej

14. Kurs/szkolenie manager gastronomii Cz. 1 Cz. 2

15. Kurs/szkolenie sommelier  

16. Kurs/szkolenie barberstwa 

17. Kurs/szkolenie Fryzjerskie (warsztaty salonowe)

18. Kurs szkolenie z układów bezpieczeństwa

19. Kurs/szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnostow samochodowych

20. Kurs/szkolenie programowanie sterowników logicznych "Siemens Simatic S7 300/400

21. Kurs/szkolenie komunikacji sterowników logicznych "Siemens Simatic S7 300/400

22. Kurs/szkolenie techniczny szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

23. Kurs/szkolenie operatora - programisty CNC

24. Kurs/szkolenie techniczny sieci światłowodowe GPON i FTTH 

 

Harmonogram wsparcia - studia podyplomowe

1. Doradztwo zawodowe – 1 nauczyciel ZSRA
Uczelnia: Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego w Przemyślu
Miejsce: platforma e-learningowa uczelni
Terminy: indywidualny tok studiów

2. Nauczanie przedmiotów z zakresu techniki pojazdów samochodowych - 2 nauczycieli ZST „Mechanik”
Uczelnia: Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu 
Miejsce: platforma e-learningowa uczelni
Terminy:  I i II semestr, semestr II cd., semestr III

3. Nauczanie przedmiotów z zakresu technik cyfrowych procesów graficznych – 1 nauczyciel ZST „Mechanik”
Uczelnia: Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu
Miejsce: platforma e-learningowa uczelni
Terminy: I semestr, II semestr, III semestr

4. Spektrum Autyzmu. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu – 1 nauczyciel ZST „Mechanik”
Uczelnia: Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu
Miejsce: platforma e-learningowa uczelni
Terminy: I, II, III semestr

5. Żywienie dietetyka i sztuka kulinarna – 1 nauczyciel ZSEiT
Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Terminy zjazdów w semestrze 1: 28-29.11.2020, 12-13.12.2020, 9-10.01.2021, 23-24.01.2021, 13-14.02.2021, 27-28.02.2021, 13-14.03.2021,  w semestrze 2: 13-14.03.2021, 
27-28.03.2021, 10-11.04.2021, 24-25.04.2021, 15-16.05.2021, 29-30.05.2021,  w semestrze 3: 19-20.06.2021, 26-27.06.2021, W semestrze IV: 02.10-11.12.2021
Miesjce: https://www.binoz.upwr.edu.pl/moodle/

6. Kadry i płace – 3 nauczycieli ZSEiT - Zakończone 
Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Miejsce: platforma e-learningowa uczelni
Terminy: I i II semestr

7. „Data Scientist - Big Data i systemy zaawansowanej analizy danych ON-LINE” - 1 nauczyciel ZSART
Uczelnia: Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Miejsce: platforma e-learningowa uczelni
Terminy: I semestr, II semestr

Zamówienia publiczne

Regulamin rekrutacji na staże

Plakat dla Realizatorów staży (Pracodawców)

 Staż w Centrum Narzędziowym Kolaska-Andrzej:

 

Kalendarz FB