Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki

 
Miasto Jelenia Góra bierze udział w programie SMOK - Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki. Od 2015 roku wspólnie z Polskim Związkiem Koszykówki wspomagamy rozwój najmłodszych koszykarzy. Program SMOK działa przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportu. Celem programu jest szkolenie chłopców z  klas IV-VI szkół podstawowych w zakresie koszykówki. Program daje możliwość przygotowania ogólnorozwojowego i sprawnościowego dzieci uczestniczących w realizacji programu, a finansowany jest przez Polski Związek Koszykówki ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dla ćwiczących grup nieodpłatnie udostępniono sale sportowe. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem sprzętu sportowego przekazanego w ramach SMOK.
 
Od roku szkolnego 2019/2020 zmieniają się grupy szkoleniowe. Szkoleniem w  ramach programu SMOK objęte zostaną dzieci z klas I-V szkół podstawowych.Polski Związek Koszykówki pokrywa wynagrodzenie trenerów prowadzących zajęcia pozalekcyjne w ramach programu SMOK. Zajęcia prowadzą trenerzy Marcin Koperek, Jarosław Wilusz i Paweł Minciel. 
 

19.06.2019
Galeria: 

 

Kalendarz FB