Terminarz Udzielania Ślubów USC

 Karta BIP 


 

TERMINARZ

udzielania ślubów cywilnych w USC Jelenia Góra w 2022 roku

  

 
miesiąc  Dni: soboty Dni: robocze 
styczeń

08

22

29

 
luty  -  14 (poniedziałek)
marzec

05

12

26

 
kwiecień

02

09

23

 15 (piątek)
maj

14

21 

 
czerwiec

04

11

25

 15 (środa)
lipiec

02

09

16

30

 
sierpień

06

20

27

 12 (piątek)
wrzesień

03

10

17

 30 (piątek)
październik

01

08

15

29

 
listopad

19 

 
grudzień

03

10

31

 

Zgłaszając chęć zawarcia małżeństwa i wybierając dzień jego zawarcia należy pamiętać, że nupturienci winni wcześniej mieć przeniesione do rejestru stanu cywilnego swoje akty urodzeń oraz akty małżeństw wcześniej zawartych i rozwiedzionych lub akty zgonów poprzednich małżonków (art. 76 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego – tekst jednolity Dz. U. 2020 ,463 ze zm.) i przybyć do Urzędu Stanu Cywilnego w Jeleniej Górze najpóźniej ostatniego dnia na miesiąc przed wybranym terminem (art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, tekst jednolity z 2019, 2086 ze zm.). 

 

TERMINARZ

udzielania ślubów cywilnych w USC Jelenia Góra w 2021 roku

 

miesiąc

Dni: soboty

Dni: robocze

styczeń

09.

16.

30.

 

luty

20.

 

marzec

06.

20.

27.

 

kwiecień

10.

24.

02. (piątek)

maj

08.

22.

29.

 

czerwiec

12.

19.

26

 

lipiec

03.

10.

17.

24.

 

sierpień

07.

14.

21.

28.

 

wrzesień

04.

11.

18.

 

październik

02.

09.

16.

23

30.

 

listopad

20.

 

grudzień

04.

11.

18.

31. (piątek)

Zgłaszając chęć zawarcia małżeństwa i wybierając dzień jego zawarcia należy pamiętać, że nupturienci winni wcześniej mieć przeniesione do rejestru stanu cywilnego swoje akty urodzeń oraz akty małżeństw wcześniej zawartych i rozwiedzionych lub akty zgonów poprzednich małżonków (art. 76 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego – tekst jednolity Dz. U. 2020 ,463 ze zm.) i przybyć do Urzędu Stanu Cywilnego w Jeleniej Górze najpóźniej ostatniego dnia na miesiąc przed wybranym terminem (art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, tekst jednolity z 2019, 2086 ze zm.).

 

TERMINARZ

udzielania ślubów cywilnych w USC Jelenia Góra w 2020 roku

 

miesiąc

Dni: soboty

Dni: robocze

styczeń

04.

18.

25.

 

luty

15.

 

marzec

07.

21.

28.

 

kwiecień

04.

25.

10. (piątek)

maj

09.

23.

30.

 

czerwiec

06.

27.

 

lipiec

04.

11.

18.

25.

 

sierpień

01.

08.

22.

29.

 

wrzesień

05.

12.

19.

25. (piątek)

październik

10.

17.

24.

31.

 

listopad

21.

 

grudzień

05.

12.

19.

31. (czwartek)

Zgłaszając chęć zawarcia małżeństwa i wybierając dzień jego zawarcia należy pamiętać, że nupturienci winni wcześniej mieć przeniesione do rejestru stanu cywilnego swoje akty urodzeń oraz akty małżeństw wcześniej zawartych i rozwiedzionych lub akty zgonów poprzednich małżonków (art. 76 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego – tekst jednolity Dz. U. 2018.2224 ze zm.) i przybyć do Urzędu Stanu Cywilnego w Jeleniej Górze najpóźniej ostatniego dnia na miesiąc przed wybranym terminem (art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, tekst jednolity z 2017.682 ze zm.)

 

 

 

TERMINARZ

udzielania ślubów cywilnych w USC Jelenia Góra w 2019 roku

 

miesiąc

Dni: soboty

Dni: robocze

styczeń

12.

26.

 

luty

09.

16.

 

marzec

02.

16.

30.

 

kwiecień

06.

27.

19. (piątek)

maj

11.

25.

 

czerwiec

01.

08.

15.

 

lipiec

06.

13.

20.

27.

 

sierpień

03.

10.

24.

31.

 

wrzesień

07.

14.

21.

28.

 

październik

12.

19.

26.

 

listopad

16.

 

grudzień

07.

14.

21.

31. (wtorek)

Zgłaszając chęć zawarcia małżeństwa i wybierając dzień jego zawarcia należy pamiętać, że nupturienci winni wcześniej mieć przeniesione do rejestru stanu cywilnego swoje akty urodzeń oraz akty małżeństw wcześniej zawartych i rozwiedzionych lub akty zgonów poprzednich małżonków (art. 76 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego – tekst jednolity Dz. U. 2016.2064 ze zm.) i przybyć do Urzędu Stanu Cywilnego w Jeleniej Górze najpóźniej ostatniego dnia na miesiąc przed wybranym terminem (art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, tekst jednolity z 2017.682).

Jednocześnie informujemy, że w roku 2019 zawieranie małżeństw cywilnych będzie odbywać się w lokalu zastępczym w Jeleniogórskim Centrum Kultury przy ul. 1 Maja 60.

 

 

 

TERMINARZ udzielania ślubów cywilnych w USC Jelenia Góra w 2018 roku

 

miesiąc

Dni: soboty

Dni: robocze

styczeń

13.

27.

 

luty

10.

17.

 

marzec

03.

10.

24.

 

kwiecień

07.

21.

26. (czwartek)

maj

05.

19.

 

czerwiec

02.

09.

16.

30.

 

lipiec

14.

21.

28.

 

sierpień

04.

11.

25.

 

wrzesień

01.

15.

27. (czwartek)

październik

06.

13.

20.

27.

 

listopad

17.

 

grudzień

01.

08.

15.

28. (piątek)

Zgłaszając chęć zawarcia małżeństwa i wybierając dzień jego zawarcia należy pamiętać, że nupturienci winni wcześniej mieć przeniesione do rejestru stanu cywilnego swoje akty urodzeń oraz akty małżeństw wcześniej zawartych i rozwiedzionych lub akty zgonów poprzednich małżonków (art. 76 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego – tekst jednolity Dz. U. 2016.2064) i przybyć do Urzędu Stanu Cywilnego w Jeleniej Górze najpóźniej ostatniego dnia na miesiąc przed wybranym terminem (art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, tekst jednolity z 2017.682).   

 

       Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego  Janusz Milewski                                                                                                                                                                                      

                                                                        

   

 

  TERMINARZ udzielania ślubów cywilnych w USC Jelenia Góra w 2017 roku

 

miesiąc

Dni: soboty

Dni: robocze

styczeń

14.

28.

 

luty

11.

18.

 

marzec

04.

11.

25.

 

kwiecień

08.

22.

27. (czwartek)

maj

06.

20.

 

czerwiec

03.

10.

17.

24.

 

lipiec

15.

22.

29.

 

sierpień

05.

12.

26.

 

wrzesień

16.

23.

28. (czwartek)

październik

07.

14.

21.

28.

 

listopad

18.

 

grudzień

02.

09.

16.

28. (czwartek)

 

Zgłaszając chęć zawarcia małżeństwa i wybierając dzień jego zawarcia należy pamiętać, że nupturienci winni wcześniej mieć przeniesione do rejestru stanu cywilnego swoje akty urodzeń oraz akty małżeństw wcześniej zawartych i rozwiedzionych lub akty zgonów poprzednich małżonków (art. 76 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego – Dz. U. 2014, poz. 1741 ze zm.) i przybyć do Urzędu Stanu Cywilnego w Jeleniej Górze najpóźniej ostatniego dnia na miesiąc przed wybranym terminem (art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, tekst jednolity z 2012r., Nr 788).                                                                                                                                                                                          

    

                                                                          

             

   TERMINARZ udzielania ślubów cywilnych w USC Jelenia Góra w 2016 roku

MIESIĄC

DNI: SOBOTY

DNI: ROBOCZE

styczeń

16.

23.

30.

 

luty

13.

27.

 

marzec

05.

12.

19.

 

kwiecień

09.

16.

23.

 

maj

07.

21.

 

czerwiec

04.

11.

18.

25.

 

lipiec

16.

23.

30.

 

sierpień

06.

20.

27.

 

wrzesień

03.

10.

17.

 

październik

01.

08.

15.

22.

29.

 

listopad

19.

24. (czwartek)

grudzień

03.

10.

17.

29. (czwartek)

 

         

TERMINARZ udzielania ślubów cywilnych w USC Jelenia Góra w 2015 roku

miesiąc

Dni: soboty

Dni: robocze

październik

03.

10.

17.

24.

 

listopad

21.

06. (piątek)

grudzień

05.

12.

19.

31. (czwartek)

 

 

Zgłaszając chęć zawarcia małżeństwa i wybierając dzień jego zawarcia należy pamiętać, że nupturienci winni wcześniej mieć przeniesione do rejestru stanu cywilnego swoje akty urodzeń oraz akty małżeństw wcześniej zawartych i rozwiedzionych lub akty zgonów poprzednich małżonków (art. 76 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego – Dz. U. 2014, poz. 1741 ze zm.) i przybyć do Urzędu Stanu Cywilnego w Jeleniej Górze najpóźniej ostatniego dnia na miesiąc przed wybranym terminem (art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, tekst jednolity z 2012r., Nr 788).                                                                                                                                                                                                                                                                          

KIEROWNIK
Urzędu Stanu Cywilnego 
Janusz Milewski                                                                                                                                         

 

Kalendarz FB