Tryb uproszczony "Dolnośląski Festiwal Piosenki Patriotycznej i Harcerskiej"

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego. Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 5 sierpnia 2015 r. do godz. 15:30, pisemnie na adres Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Kultury i Turystyki, Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra, lub drogą elektroniczną na adres: m.jablonska@jeleniagora.pl

 

BIP:

http://bip.jeleniagora.pl/contents/content/143/1957

Grupa:

 

Kalendarz FB