Tryb uproszczony Oferta Wakacje dla osób niepełnosprawnych 2015

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania publicznego, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego. Uwagi dotyczące złożonej oferty można składać w terminie od dnia 13 sierpnia 2015 r. do godz. 16:30, pisemnie na adres Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Dialogu i Spraw Społecznych Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra, lub drogą elektroniczną na adres lkornobys@jeleniagora.pl

Oferta:

Oferta Wakacje dla osób niepełnosprawnych 2015

 

Kalendarz FB