W dniu 15 marca obchodzony jest Światowy Dzień Konsumenta .

"W  dniu 15 marca obchodzony jest  Światowy Dzień Konsumenta  Wszystkie prace prezentowane na wystawie  w BWA  w Jeleniej Górze stawiają pytania, na które nie znajdujemy odpowiedzi a dotyczą elementarnych zjawisk w kulturze właśnie takich jak bezpieczeństwo, wiedza czy konsumpcja i ich konsekwencji dla człowieka"
 
Wystawa pt "Konsumpcja, Wiedza,Bezpieczeństwo"  wpisuje się w prowadzoną  w Jeleniej Górze od kilku  lat kampanię "Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu". Prace  Marcina BERDYSZAKA pokazane na wystawie nawiązywały  do tych trzech podstawowych pojęć związanych z funkcjonowaniem człowieka we współczesnym świecie. Konsumpcja jako zjawisko totalne znajdzie swoje odniesienie w realizacji interaktywnej ,,praktyki codzienne w czasach konsumpcji”, która nawiązuje do emocji spowodowanych ogólnie pojętym nadmiarem. Refleksje na temat wiedzy znajdziemy w realizacji ,,ślepy traf”, której premierowy pokaz nastąpi właśnie w Galerii BWA w Jeleniej Górze. Wiedza, która jest traktowana jako wyrocznia , baza czy fundament w instalacji poddana jest pytaniu o to, czy aby nie jest labilnym i na dodatek trudno dostępnym gruntem.Bezpieczeństwu, które jest kluczowym hasłem we wszystkich aktualnych poczynaniach ludzkich poświęcona jest kolejna interaktywna realizacja zatytułowana ,,pancerze wymuszające”. Każda forma pancerza czy zabezpieczenia wymusza na naszej psychice albo wręcz na naszym ciele pewien konkretny układ, pozycję. Może też wprowadzić ograniczenie w imię bezpieczeństwa. Z drugiej strony oddając się ciekawej lekturze, modlitwie czy jakiejkolwiek innej sytuacji , w której koncentrujemy się jesteśmy najbardziej narażeni.Wszystkie prace prezentowane na wystawie stawiają pytania, na które nie znajdujemy odpowiedzi a dotyczą elementarnych zjawisk w kulturze właśnie takich jak bezpieczeństwo, wiedza czy konsumpcja i ich konsekwencji dla człowieka.
 
Marcin Berdyszak (ur.1964) malarz, rzeźbiarz, twórca złożonych układów przedmiotowo-przestrzennych, czasami figuralnych. Twórca artystycznych interwencji w otoczenie pejzażowe, architektoniczne albo urbanistyczne. Profesor sztuk plastycznych. Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w latach 2008–2016.
 

 

Kalendarz FB