Wizyta komisji oświaty Rady Miejskiej Jeleniej Góry

Zgodnie z planem pracy do dnia 9 maja 2019 roku Komisja odwiedziła wszystkie placówki edukacyjne podległe Urzędowi Miasta Jeleniej Góry (łącznie 35 placówek).

Wspólnie z Komisją Oświaty w odwiedzinach placówek uczestniczył Paweł Domagała – Naczelnik Edukacji, a ostatnio po reorganizacji w Urzędzie Miasta Ryszard Wach – Dyrektor Departamentu Edukacji.

Celem wizyty było zapoznanie członków Komisji z placówkami oświatowymi, ich kierownictwem i bieżącymi potrzebami. W trakcie wizyty przedstawiono członkom Komisji problemy, z którymi aktualnie borykają się poszczególne placówki.

Z uwagi na to, że wizyta Komisji częściowo wypadła w trakcie akcji strajkowej nauczycieli i pracowników niepedagogicznych prowadzono również rozmowy dotyczące także tych zagadnień. Kierownictwo placówek edukacyjnych naświetliło Komisji aktualną sytuację w Oświacie na terenie Jeleniej Góry. Dyrektorzy placówek zostali poproszeni o pisemne przygotowanie wykazów spraw do realizacji, które uważają za priorytetowe. Po przeanalizowaniu otrzymanych pism Komisja przygotuje organom Miasta wnioski do realizacji.

W imieniu Komisji Oświaty Rady Miejskiej Jeleniej Góry dziękuję dyrektorom placówek edukacyjnych za przyjęcie i poświęcony czas. Podkreślam, że Komisja Oświaty jest zawsze gotowa do współpracy i otwarta na wszelkie rozmowy dot. edukacji.

 

Anna Bałkowska

Przewodnicząca

Komisji Oświaty

 

Galeria: 

 

Kalendarz FB