"Wspólny czas" - Procedura uproszczona - 16.11.2017 r

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego pn. "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym".

Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 23 listopada 2017 r. do godz. 15.30, pisemnie na adres Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres mwisniewska@jeleniagora.pl
Więcej informacji na stonie BIP Miasta Jelenia Góra: http://bip.jeleniagora.pl/contents/content/143/7937

 

Kalendarz FB