Wykaz organizacji pozarządowych (mapa aktywności)


Szanowni Państwo

Niżej zamieszczona Mapa Aktywności – wykaz organizacji pozarządowych - aktualizowana jest na podstawie ankiet wypełnionych przez organizacje pozarządowe działających na terenie Miasta Jelenia Góra.

Jeśli dane zamieszczone w Mapie Aktywności zawierają błędne, nieaktualne lub niekompletne informacje, należy wypełnić i złożyć ankietę w Wydziale Spraw Społecznych Zdrowia i Organizacji Pozarządowych ul Okrzei 10 lub drogą elektroniczną na adres organizacje@jeleniagora.pl

Aktualny wykaz organizacji pozarządowych w głównej mierze będzie podstawą do kontaktu kierowanej przez Panią/Pana organizacji pozarządowej.


 

Do pobrania - MAPA AKTYWNOŚCI plik pdf 

Ankieta aktualizacyjna  (doc)


 

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r. poz. 91 z późn. zm.) nakłada na stowarzyszenia posiadające osobowość prawną i fundacje obowiązek podejmowania określonych działań w celu przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Kontrolę wykonywania przez instytucje obowiązane obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w ramach sprawowanego nadzoru wykonuje także Prezydent Miasta Jelenia Góra. Dotyczy to przyjmowania lub dokonywania płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

W związku z powyższym organizacje pozarządowe, które nie złożyły oświadczenia lub u których zaistniała zmiana w tym zakresie, proszone są o złożenie oświadczenia na adres Urzędu Miasta Jelenia Góra, Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji pozarządowych ul. Okrzei 10 lub drogą elektroniczną na adres organizacje@jeleniagora.pl

Do pobrania: oświadczenie 

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 91 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491 z póxn. zm.)

 

 

 

Kalendarz FB