XX sesja Rady Miejskiej transmisja na żywo

Część 1 Raport o stanie gminy za 2019 rok

Część 2 Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium

 

Kalendarz FB