Z przewodnikiem PTTK po Jeleniej Górze

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego.

 

Uwagi dotyczące oferty można składać w terminie do dnia 19 czerwca 2017 r. do godz. 15:30, pisemnie na adres Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Kultury i Turystyki, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, lub drogą elektroniczną na adres turystyka@jeleniagora.pl

 

skan oferty PTTK "Sudety Zachodnie"

 

Kalendarz FB