Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej - opieka wytchnieniowa 2021

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. oceny ofert w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert.

Szczegóły TUTAJ.

 

 

Kalendarz FB