Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej w zakresie turystyki i krajoznawstwa na 2020

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej ds. oceny ofert w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa.


 

Formularz zgłoszenia kandydata

Zaproszenie do udziału w komisji

 

Kalendarz FB