Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019r.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 688) do udziału w pracach komisji konkursowej ds. oceny ofert w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019r.

Zaproszenie
Zgłoszenie - formularz
Zgoda 

 

 

Kalendarz FB