Zwiedzanie kościoła ewangelicko-augsburskiego

 
Od 16.9.2019 | 10:00 do 18.9.2019 | 16:00

Kalendarium imprez opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje kultury oraz inne podmioty. Urząd Miasta Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w repertuarze lub terminach imprez, które wynikają z przyczyn leżących po stronie organizatorów.

 

Kalendarz FB