Ochrona Środowiska - Aktualności

Nowe możliwości na wymianę kotłów stałopalnych tzw. kopciuchów

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW Wrocław) ogłosił w dniu 11.10.2021 r. nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zachęcamy wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska do włączania się w

Wyszukiwarka ekodotacji

Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (KOZK), działający przy Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym, uruchomił Wyszukiwarkę Ekodotacji

Program „Czyste Powietrze” spotkanie informacyjne

Zapraszamy mieszkańców miasta Jelenia Góra, właścicieli domków jednorodzinnych na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 25.06.2021 r. o godzinie 12:00 w Sali Rajców w Jeleniogórskim Ratuszu.

Przyjdź na spotkanie informacyjne, na którym dowiesz się:

Optymalizacja procesów dotacyjnych szansą na efektywne wydawanie środków publicznych

Oszczędne zarządzanie środkami publicznymi przy zapewnieniu wysokich efektów realizacji przedsięwzięć jest marzeniem niejednego samorządu. Czy to na pewno tylko marzenie? Można wydawać mniej, a otrzymać więcej?

Informacja dla mieszkańców Miasta Jelenia Góra, którzy złożyli wnioski o dotację na zmianę ogrzewania w roku 2020

Prezydent Miasta Jeleniej Góry Pan Jerzy Łużniak w dniu 7 czerwca 2021 r. podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW) umowę (nr 0839/P/OA/JG/2021 z dnia 28.05.2021 r.)  pożyczki w kwocie 570 000,00 zł na realizację zadania pn: „Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - Edycja III zadanie 1”. 
 
W związku z powyższym pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska  i Straży Miejskiej w Jeleniej Górze w miesiącu  czerwcu i lipcu 2021 r.  będą  komisyjnie dokonywać odbioru wykonanego zadania w lokalach mieszkalnych i nieruchomościach o charakterze mieszkalnym. Planowane wizje w lokalach uwzględnionych we wniosku, będą poprzedzone  potwierdzeniem terminu telefonicznie. 
Po dokonaniu odbioru końcowego zadania, zostaną zawarte umowy cywilno - prawne w formie pisemnej. 
 
Pożyczka zostanie uruchomiona przez WFOŚiGW we Wrocławiu  na warunkach przewidzianych umową pożyczki w dniu 30.08.2021 r. Po otrzymaniu środków z WFOŚiGW, Miasto Jelenia Góra przekaże mieszkańcom dotacje celowe w wysokościach zgodnych z zawartymi umowami cywilno-prawnymi. 
 
 
 
 

Jelenia Góra nie marnuje - Zero waste

Marnowanie jedzenia jest szkodliwe społecznie, ekonomicznie i ekologicznie.

Informację o zadaniu "Uproszczony Plan Urządzenia Lasu oraz Inwentaryzacja stanu lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa"

Prezydent Miasta Jeleniej Góry informuje, że realizacja zadania pn.: „Uproszczony Plan Urządzenia Lasu oraz Inwentaryzacja stanu lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa” dotowana jest

Zakończenie wnioskowania o dofinansowanie na wymianę systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych

 

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra tylko do dnia 30 października 2020 r. będzie przyjmował wnioski dotyczące zmiany systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych. Z uwagi na planowanie złożenia kolejnego wniosku w listopadzie br. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu Priorytetowego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”, z którego Miasto Jelenia Góra pozyskuje środki na dofinansowanie likwacji kotłów stałopalnych na zasadach określonych w uchwale nr171.XV.2019 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Jelenia Góra na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania dla zadań na realizację których poniesiono wydatki od dnia 01.01.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r. poz. 12) zmienionejuchwałą nr 179.XVII.2020 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 26 lutego 2020 r.(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r. poz. 1865), Wydział Ochrony Środowiska będzie przyjmował wnioski tylko do dnia 30 października.

Wszystkie wnioski złożone w okresie od 1 marca 2020 r. do 30 października 2020 r. objęte będą przedmiotowym wnioskiem.

Uwaga: dzień 30 października 2020 r. jest ostatnim dniem na złożenie wniosku na otrzymanie dotacji za wykonaną zmianę ogrzewania w roku 2020 r. Od 1 stycznia 2021 r. będą obowiązywały nowe zasady otrzymania dotacji. Wydatki będzie można ponieść dopiero po zawartej umowie dotacyjnej z Miastem Jelenia Góra.

 

 

 

Subscribe to RSS - Ochrona Środowiska - Aktualności

 

Kalendarz FB