rada miejska

IX Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry

Zapraszamy na relacje na żywo z IX Sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry

Skład Rady III kadencji

Rada Dzielnicy Uzdrowiskowej Cieplice - skład radnych III kadencji:

Jerzy Edward BILSKI - Przewodniczący Rady
Jerzy Łucjan BUDZIOSZ - Wiceprzewodniczący Rady 

Marcin POLOWCZYK - Przewodniczący Zarządu 
Marcin Damian SIDZIŃSKI - Wiceprzewodniczący Zarządu 
Maciej Zbigniew KACZOR - Sekretarz Zarządu 

Paweł Piotr DREWNIAK
Bernard Janusz KNOBELSKI
Grzegorz Adam MURAWSKI
Czesław Marian NIEMIEC
Jadwiga Maria PERWENIS
Paweł RABCZYŃSKI
Marcin Janusz ROSZAK
Maciej Józef RUSEK
Waldemar Janusz SOPUCH

Skład Rady Miejskiej 2014-2018

Rada Miejska 2014-2018:

LESZEK WROTNIEWSKI

Przewodniczący Rady Miejskiejavatar 

JÓZEF SARZYŃSKI

Wiceprzewodniczący

 JÓZEF KUSIAK

Wiceprzewodniczący


  

IRENEUSZ ŁOJEK

Wiceprzewodniczący


  

ANNA BAŁKOWSKA


 

WOJCIECH CHADŻY


 Stanisław Dziedzic 

STANISŁAW DZIEDZIC


 

ALICJA DUSIŃSKA


 

ANNA RAGIEL


 

KRZYSZTOF KROCZAK


 

OLIWER KUBICKI


 

ZBIGNIEW ŁADZIŃSKI


 Piotr Miedzinski

PIOTR MIEDZIŃSKI


 

KONRAD SIKORA


 

RAFAŁ PIOTR SZYMAŃSKI


 

BOŻENA WACHOWICZ-MAKIEŁA


 

DANUTA WÓJCIK


 

ROBERT OBAZ


 

DAWID JEZIERSKI


 

JÓZEF RYPIŃSKI


 

 

ALICJA SZKLARSKA


 

JANINA ZIĘTEK


 

MIŁOSZ KAMIŃSKI

Skład Rady Miejskiej 2018-2023

                                                  Wojciech Chadży

Wojciech Chadży

Przewodniczący Rady Miejskiej

e-mail: wchadzy@jeleniagora.pl


 
   BOŻENA WACHOWICZ–MAKIEŁA

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

e-mail: bwachowicz@jeleniagora.pl


RAFAŁ PIOTR SZYMAŃSKI
   RAFAŁ PIOTR SZYMAŃSKI

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

e-mail: rszymanski@jeleniagora.pl


ZBIGNIEW ŁADZIŃSKI
 
  ZBIGNIEW ŁADZIŃSKI

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

e-mail: zladzinski@jeleniagora.pl


ANNA BAŁKOWSKA

 ANNA BAŁKOWSKA
e-mail: abalkowska@jeleniagora.pl


Justyn Bilski

 JUSTYN BILSKI
e-mail: jbilski@jeleniagora.pl


Mirosław_Dębski

   MIROSŁAW DĘBSKI
e-mail: mdebski@jeleniagora.pl    WALDEMAR DUDEK
e-mail: wdudek@jeleniagora.pl    MARIUSZ GIERUS
e-mail: mgierus@jeleniagora.pl    ANETA KOLENDO
e-mail: akolendo@jeleniagora.pl


 
ANNA KORNEĆ - BARTKIEWICZ 

e-mail: akornec-bartkiewicz@jeleniagora.plPiotr_Paczóski
   PIOTR PACZÓSKI 
e-mail: ppaczoski@jeleniagora.pl   HUBERT PAPAJ 
e-mail: hpapaj@jeleniagora.pl   GRAŻYNA PAWLUKIEWICZ – REHLIS 
e-mail: gpawlukiewicz-rehlis@jeleniagora.pl   PAWEŁ PIOTROWICZ 
e-mail: ppiotrowicz@jeleniagora.pl   JÓZEF RYPIŃSKI 
e-mail: jrypinski@jeleniagora.pl   JÓZEF ROBERT SZLACHTA 
e-mail: jszlachta@jeleniagora.pl   JAROSŁAW TARNOWSKI 
e-mail: jtarnowski@jeleniagora.pl   ELŻBIETA WOJTYNA 
e-mail: ewojtyna@jeleniagora.pl


DANUTA WÓJCIK
   DANUTA WÓJCIK 
e-mail: dwojcik@jeleniagora.pl   BEATA WÓJTOWICZ 
e-mail: bwojtowicz@jeleniagora.pl


 


   GABRIELA ZAWIŁA 
e-mail: gzawila@jeleniagora.pl

Wybory Uzupełniające Ławników na kadencję 2016-2019

Informuje się o naborze uzupełniającym kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, na kadencję 2016-2019

Informacja prezydenta miasta jeleniej góry o przebiegu i wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu jednostki pomocniczej Miasta Jelenia Góra Dzielnica Uzdrowiskowa Cieplice.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry, na podstawie uchwały nr 321.XLII.2017 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, w dniu 30 sierpnia 2017 r. podał do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu konsultacji społecznych, dotyczących projektu statutu jednostki pomocniczej Miasta Jelenia Góra „Dzielnica Uzdrowiskowa Cieplice”.

 

Projekt statutu został udostępniony do publicznego wglądu, w dniu 14 września 2017 r. :

-  w Urzędzie Miasta Jelenia Góra, plac Ratuszowy 58 ( Ratusz), II p., pokój nr 19,

- w siedzibie Rady Jednostki Pomocniczej „Uzdrowisko Cieplice” w Jeleniej Górze przy ul. Gimnazjalnej 2, budynek B,

- na stronie internetowej Miasta Jelenia Góra: www.jeleniagora.pl w zakładce - konsultacje społeczne oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.jeleniagora.pl w zakładce - Rada Miejska.

 

Pisemne opinie, uwagi i wnioski można było składać:

1) w Urzędzie Miasta Jelenia Góra, pl. Ratuszowy 58 ( Ratusz), II p., p. nr 19 – w godzinach pracy Urzędu;

2) w siedzibie Rady Jednostki Pomocniczej „Uzdrowisko Cieplice” w Jeleniej Górze przy ul. Gimnazjalnej 2, budynek B -  w każdy poniedziałek okresu konsultacji, w godzinach od 12:00 do 15:00;

3) w wersji elektronicznej na adres Biura Rady Miejskiej: brm_um@jeleniagora.pl;

4) korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra, plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra,

w terminie od 15 września 2017 r. do 15 października 2017 r.

W ww. terminie wpłynął jeden wniosek.

Rada Jednostki Pomocniczej Miasta Jeleniej Góry „Uzdrowisko Cieplice” zawnioskowała o wprowadzenie do statutu zapisu umożliwiającego Radzie Jednostki posługiwanie się znakiem graficznym, w postaci byłego herbu Cieplic Śląskich Zdroju.

Powyższy będzie rozpatrzony przez Komisję Statutowo-Organizacyjną Rady Miejskiej.

Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy.

Informacja Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o konsultacjach społecznych, projekt statutu jednostki pomocniczej Miasta Jelenia Góra Dzielnica Uzdrowiskowa Cieplice

 

W dniu 27 czerwca 2017 r. Rada Miejska Jeleniej Góry podjęła uchwałę nr 321.XLII.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, w przedmiocie statutu jednostki pomocniczej Miasta Jelenia Góra „Dzielnica Uzdrowiskowa Cieplice”.

Konsultacje społeczne będą polegały na kierowaniu do Komisji Statutowo-Organizacyjnej Rady Miejskiej Jeleniej Góry pisemnych opinii, wniosków i uwag do projektu statutu.

Projekt statutu będzie udostępniony do publicznego wglądu:

  • w Urzędzie Miasta Jelenia Góra, plac Ratuszowy 58 ( Ratusz), II p., pokój nr 19,
  • w siedzibie Rady Jednostki Pomocniczej „Uzdrowisko Cieplice” w Jeleniej Górze przy ul. Gimnazjalnej 2, budynek B,
  • na stronie internetowej Miasta Jelenia Góra: www.jeleniagora.pl w zakładce - konsultacje społeczne oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.jeleniagora.pl w zakładce - Rada Miejska.

Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w okresieod 15 września 2017 r. do 15 października 2017 r.

 

Pisemne opinie, uwagi i wnioski można będzie składać:

 

1) w Urzędzie Miasta Jelenia Góra, pl. Ratuszowy 58 ( Ratusz), II p., p. nr 19 – w godzinach pracy Urzędu;

2) w siedzibie Rady Jednostki Pomocniczej „Uzdrowisko Cieplice” w Jeleniej Górze przy ul. Gimnazjalnej 2, budynek B -  w każdy poniedziałek okresu konsultacji, w godzinach od 12:00 do 15:00;

3) w wersji elektronicznej na adres Biura Rady Miejskiej: brm_um@jeleniagora.pl;

4) korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra, plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra.

Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy.

Informacja o przebiegu i wynikach konsultacji społecznych zamieszczona będzie nie później niż 30 dni od terminu zakończenia konsultacji na stronie internetowej Miasta, a także w miejscach w których zamieszczono informację o konsultacjach.


 

PROJEKT STATUTU

Nagroda i honorowe tytuły

 

Honorowe tytuły i nagrody przyznane przez Radę Miejską Jeleniej Góry w 2019 r.

 

„Zasłużony dla Miasta Jelenia Góra"
 
Nadaje się honorowy tytuł „Zasłużony dla Miasta Jelenia Góra” następującym osobom i organizacjom:
1. Pani Marii Aleksandrowicz, 
2. Panu Mariuszowi Synówce,  
3. Towarzystwu Przyjaciół Dzieci - Dolnośląskiemu Oddziałowi Regionalnemu w Jeleniej Górze.
 
 Nagrodę Miasta Jelenia Góra 
 
Przyznaje się Panu Rafałowi Froni Nagrodę Miasta Jelenia Góra.

 


 

Honorowe tytuły i nagrody przyznane przez Radę Miejską Jeleniej Góry w 2018 r.

„Zasłużony dla Miasta Jelenia Góra"

Nadaje się honorowy tytuł „Zasłużony dla Miasta Jelenia Góra” nastęującym osobom i organizacjom:
1. Jeleniogóskiemu Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska",
2. śp. Panu Jackowi Wieczorkowi,
3. Uniwersytetowi Ekonomicznemu we Wrocławiu Wydziałowi Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w
Jeleniej Górze.
 
 Nagrodę Miasta Jelenia Góra
Przyznaje się Panu Jackowi Grondowemu Nagrodę Miasta Jelenia Góra.
 
 

 

Honorowe tytuły i nagrody przyznane przez Radę Miejską Jeleniej Góry w 2017 r.

„Zasłużony dla Miasta Jelenia Góra"

Pani Alicji Marcie Olejniczak,
Panu Edwardowi Basałygo,
Panu Franciszkowi Michalikowi,
Panu Wojciechowi Kapałczyńskiemu,
Panu Piotrowi Wincenty,
Panu Stanisławowi Przędzielewskiemu,
Rotary Clubowi Jelenia Góra,
Panu Tomaszowi Szczurowskiemu,
Terenowemu Komitetowi Ochrony Praw Dziecka w Jeleniej Górze,
Panu Leszkowi Dacewiczowi,
Panu Kazimierzowi Kopaniarzowi,
 Panu Jakubowi Thauerowi,
 
Nagrody Miasta Jeleniej Góry
 
Panu Tomaszowi Czaplickiemu Nagrodę Miasta Jeleniej Góry w dziedzinie sportu i turystyki.
 

Honorowe tytuły i nagrody przyznane przez Radę Miejską Jeleniej Góry w 2016 r.

 

Honorowy Obywatel Miasta Jeleniej Góry 

Pan Józef Lipień 

Zasłużeni dla Miasta Jeleniej Góry 

Pani Ligia Jamer

  Pan Jan Rokosz

  Pan Grzegorz Jędrasiewicz

  Pan Henryk Chemicz

  Pan Julian Józef Gozdowski

  Pan Tadeusz Gajewski

  Pani Zuzanna Dziedzic

  Pani Zuzanna Turwanicka

 Pan Wawrzyniec Pióro

 Pan Eugenusz Ragiel

 Pan Edward Masełko

 Zespół Wokalny „Sybiraczki i Kresowianie”

 Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jeleniej Górze

 Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 im. Stanisława Staszica w Jeleniej Górze

 

 

Nagrody Miasta Jeleniej Góry 

 Pani Lucyna Kornobys, w dziedzinie działalności społecznej

 Pan Janisław Hiller, w dziedzinie kultury i sztuki

 Pan Mirosław Wieczorkiewicz, w dziedzinie sportu i turystyki

 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Jeleniej Górze, w dziedzinie oświaty i nauki

 

Wybrano ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego

Rada Miejska Jeleniej Góry na XV sesji w dniu 13 października 2015r. wybrała ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, na kadencję 2016-2019.

Subscribe to RSS - rada miejska

 

Kalendarz FB